Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Dokonalý přehled v podnikání

Dokonalý přehled v podnikání

Pomáhat podnikatelům, či už začínajícím nebo zkušeným, je náš hlavní cíl pří vývoji SuperFaktury.

Předchozí týdny jsme dělali všechno pro to, abyste získali v každém okamžiku rychlý, přesný a aktuální přehled. Abyste vždy přesně věděli, jak se vašemu podnikání daří, jaký příjem můžete v nejbližším období očekávat nebo jaké neuhrazené náklady na vás ještě čekají. Propracování stránky „Přehledy“ jsme věnovali nemálo hodin práce a testování. Našim cílem bylo dosáhnout, aby všechny pro vás důležité informace byly zobrazeny srozumitelně a intuitivně, bez potřeby dodatečného vysvětlování.

Jsme přesvědčení, že se nám záměr povedl a že dnes je pro SuperFakturu, věříme, že i pro její uživatele, znova veliký den. Dostáváte do rukou dalšího šikovného pomocníka k usnadnění vašeho podnikání.

Vzhledem k tomu, že jde o velice užitečné nástroje, chceme vám je v krátkosti představit. Po přihlášení se do svého účtu uvidíte několik základních informačních panelů:

Bilance

Bilance
Bilance v Superfaktuře

Pokud jste živnostníci, zobrazí se vám v bilanci příjmy ve srovnání s výdaji. Můžete se také přepínat mezi paušálními a reálnými výdeji. Pro s.r.o. na tomhle místě zobrazujeme výnosy a náklady. Všechny tyto údaje znázorňujeme na grafu spolu s přehlednou bilancí. V pravé horní části tohoto boxu je časový filtr, kde si můžete nastavit, jaké období chcete mít zobrazené. Můžete si vybrat měsíc, kvartál, rok nebo všechno. Šipkami si pak přepínáte předchozí, resp. následné období.

Vedle grafu si můžete vybrat, co představuje jeden sloupec v grafu. Pokud si například zvolíte kvartál, tak jeden sloupec bude zobrazovat hodnoty jednoho čtvrtletí. Tak uvidíte, jak se vám dařilo po dobu jednotlivých kvartálů roku.

Ostatní panely

Pohledavky a Zavazky, DPH, Daň
Nastavení panelů

1. Pohledávky a závazky. V tomhle panelu vidíte sumy, které vám dluží klienti a také sumy, které musíte uhradit svým dodavatelům. Stejně se tu zobrazuje váš očekávaný příjem, resp. očekávané výdaje.
2. DPH. Přehled fakturované a nákladové DPH a jejich bilance. Podle toho, jestli jste kvartální nebo měsíční plátce DPH, zobrazí se vám DPH za dané období. Šipkami vpravo nahoře se můžete podívat na starší období. Pokud nejste plátcem DPH, tenhle panel se vám nezobrazí.
3. Daň z příjmu počítaná za aktuální rok. Šipkami se můžete podívat také na předcházející roky.
4. Příjem za posledních 12 měsíců. Tenhle údaj sledujte, abyste věděli, jestli vám vzniká povinnost registrovat se jako plátce DPH, případně jestli se máte kvartálního plátce stát měsíčním plátcem.

Přidat komentář