Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Plátce DPH je povinný platit DPH i z přijaté zálohy

Plátce DPH je povinný platit DPH i z přijaté zálohy

Článek byl původně zveřejněn v roce 2014. Vzhledem k tomu, že téma je stále aktuální, provedli jsme jeho aktualizaci.

Česká firma, která je plnohodnotným plátcem DPH v ČR, platí obecně DPH ze zboží a služeb, které dodala svým českým odběratelům. Jinými slovy: každé dodání fakturuje za cenu včetně DPH. DPH je přitom vypočtena v sazbě 21 %, 15 % nebo 10 % ze základu DPH, tj. sumy dodávky. Kromě definitivního prodeje svého produktu však platí DPH i z přijaté zálohy tj. v případě, že od svého odběratele inkasuje peníze ještě před samotným dodáním.

O zálohových fakturách, vystavování faktur pro neplátce DPH a vyúčtovací faktuře z více zálohových faktur jsme již psali, dnes tedy podrobněji o placení DPH z přijaté zálohy.

Jak fungují daňové doklady k přijaté platbě a přijetí zálohy

Programátor Martin je plátcem DPH. Začátkem července přijal od svého odběratele objednávku na tvorbu interního redakčního systému v celkové výši 36 300 Kč. Hotový produkt dodá až později. Od svého odběratele si však vyžádal část peněz předem – 5. července 2023 vystavil neostrou – zálohovou fakturu, kterou od odběratele požaduje 10 000 Kč. Zálohová faktura slouží především jako podklad k platbě pro dodavatele a není ostrým dokladem pro DPH – sazbu DPH tedy Martin neuvede, tj. fakturuje částku 10 000 Kč bez DPH.

Zálohová faktura na tvorbu redakčního systému
Zálohová faktura na tvorbu redakčního systému

 

6. července 2023 mu odběratel tuto zálohu uhradil. Jelikož ke konci července nebude podle všeho sjednané dodání redakčního systému hotové, Martin je jako plátce DPH povinen zálohu zdanit. Do 15 dnů od inkasa zálohy – tj. do 21. července 2023 – je povinen vystavit „dépéháčkovou“ fakturu k přijaté záloze – tedy fakturu s náležitostmi ze zákona o DPH. V SuperFaktuře tedy vystaví „Daňový doklad k přijaté platbě“ – tuto možnost nabídne SuperFaktura ihned po zadání úhrady od klienta.

Dotaz SuperFaktury po uhrazení zálohové faktury
Dotaz SuperFaktury po uhrazení zálohové faktury

Fakturu, tj. daňový doklad k přijaté platbě vystaví 7. července 2023, tj. stále v zákonném termínu. Jako „datum dodání“ uvede den inkasa platby – tedy 6. července 2023. Datum splatnosti není podstatné, platba již totiž uhrazena byla – uvede tedy den vystavení faktury.

Vzor: Daňový doklad k přijaté platbě

Daňový doklad k přijaté platbě na základě zálohové faktury
Daňový doklad k přijaté platbě na základě zálohové faktury

SuperFaktura přijatou platbu 10 000 Kč „rozdělína základ DPH a samotnou DPH. Výsledkem je základ DPH 8 264,46 Kč a DPH, která tvoří 21% z tohoto základu – tedy 1 735,54 Kč.

Vyúčtování dodání (Vyúčtovací faktura)

10. srpna 2023 Martin redakční systém definitivně dodal svému odběrateli. Potřebuje vystavit vyúčtovací fakturu. Stačí mu otevřít „Daňový doklad k přijaté platbě“, tj. fakturu 2023037 a kliknout na volbu „Vystavit“ – „Vyúčtovací fakturu„.

Vystavení vyúčtovací faktury po dodání zboží / služby na kterou byla přijatá záloha
Vystavení vyúčtovací faktury po dodání zboží / služby na kterou byla přijatá záloha

SuperFaktura opět rozdelí celkovou sumu, zůstávající fakturovanou sumu či znovu i odečtenou sumu už zdaněné zálohy na základ DPH a DPH. Celková suma je 36 300 Kč, předem uhrazená záloha 10 000 Kč a zůstávající suma k úhradě 26 300 Kč. Fakturu vystaví 2 dny po dodání systému – tedy stále v zákonném limitu 15 dnů od dodání služby.

Vyúčtovací faktura
Vyúčtovací faktura

Zobrazení v daňovém přiznání k DPH

Martin je měsíčním plátcem DPH, uvede do daňového přiznání k DPH za červenec 2023 jen přijatou zálohu – tj. základ DPH 8 264,46 Kč a DPH 1 735,54 Kč. Do daňového přiznání za srpen 2023 uvede zbylou sumu z vyúčtovací faktury – základ DPH 21 735,54 Kč a DPH 4 564,46 Kč.

Pokud by byl plátcem DPH čtvrtletním, uvede obchod – tj. přijatou zálohu i vyúčtovací fakturu do daňového přiznání za III. čtvrtletí 2023.

Proč „Daňový doklad k přijaté platbě“?

V našem příkladu se celý obchod udál ve více než jednom měsíci – v červenci 2023 Martin fakturoval i inkasoval zálohu a v srpnu dodal a vyfakturoval dodanou službu. Vzhledem k tomu, že do konce července 2023 nebylo dodání uskutečněné, Martin byl jako plátce DPH povinen vystavit „Daňový doklad k přijaté platbě“ – aby příslušné DPH z přijaté zálohy uvedl na základě tohoto dokladu k přiznání k DPH. Pokud by se však např. celý obchod, tj. inkaso zálohy i dokončení služby, uskutečnil v červenci (tedy v rámci jednoho měsíce), daňový doklad by nemusel vystavit a postačila by jen vyúčtovací faktura (postup je tedy podobný jako v případě neplátce DPH).

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

5 komentářů

Dobrý den, zajímalo by mne, zdali je povinnost vystavit daňový doklad k přijaté platbě (záloze) v případě, že budoucí plnění je v REŽIMU PŘENESENÍ DAŃOVÉ POVINNOSTI - montážní práce. Konečné vyúčtování prací je o mnoho měsíců později od přijetí zálohy, včetně její úhrady. Tazatel je čtvrtletní plátce DPH. Děkuji.
Dobrý den, ano, to že se jedná o přenesenou daňovou povinnost by nemělo mít vliv na vaši povinnost vydat daňový doklad k přijaté platbě do patnácti dní od jejího přijetí.
Dobrý den, chtěla bych poradit s přijatou zálohovou platbou za služby, které jsou osvobozené od DPH. Česká firma a měsíční plátce DPH přijal platbu na zálohou fakturu v měsíci květen od české firmy. Je tedy povinen na tuto přijatou platbu vystavit daňový doklad s DUZP - květen. Vyúčtování služeb bude až v červnu. Jsou to služby za autobusovou přepravu osob do zemí EU - tedy služby osvobozené od DPH. Je tedy firma povina vystavit fakturu s DUZP červen za své poskytnuté služby bez DPH a zde si na stejném dokladu bude i nárokovat od FÚ vrácení DPH ze zálohy, kterou odvedl v květnu ? Jaký je tedy správný postup při fakturaci ? Nebo může přijmou platbu ze zálohy a neodvádět z ní DPH ? Děkuji za informaci
Dobrý den, v případě, že vyúčtovací faktura je za osvobozené služby, daňový doklad k přijaté platbě se nevystavuje.
Je to dobrá pakárna vystavovat daňový doklad k přijaté platbě, když se potom akce uskuteční třeba za týden v tom samém měsíci.

Přidat komentář