Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Plátce DPH je povinný platit DPH i z přijaté zálohy

Česká firma, která je plnohodnotným plátcem DPH v ČR, platí obecně DPH ze zboží a služeb, které dodala svým českým odběratelům. Jinými slovy: každou dodávku fakturuje za cenu včetně DPH. DPH je přitom vypočtena v sazbě 21% nebo 15% ze základu DPH, tj. částky dodávky. Kromě definitivního prodeje svého produktu však platí DPH i z přijaté zálohy tj. v případě, že od svého odběratele inkasuje peníze ještě před samotnou dodávkou. O zálohových fakturách, vystavování faktur pro neplátce DPH a vyúčtovací faktuře z více zálohových faktur jsme již psali, dnes tedy podrobněji o placení DPH z přijaté zálohy.

Příklad

Programátor Martin je plátcem DPH. Začátkem dubna přijal od svého odběratele objednávku na tvorbu interního redakčního systému v celkové výši 36 300 Kč. Hotový produkt dodá až později. Od svého odběratele si však vyžádal část peněz předem – 5. dubna 2014 vystavil neostrou – zálohovou fakturu, kterou od odběratele požaduje 12 100 Kč. Zálohová faktura slouží především jako podklad k platbě pro dodavatele a není ostrým dokladem pro DPH – sazbu DPH tedy Martin neuvede, tj. fakturuje částku 12 100 Kč bez DPH

Vzor zálohové faktury v SuperFaktura.cz
Zálohová faktura na tvorbu redakčního systému

10. dubna 2014 mu odběratel tuto zálohu uhradil. Jelikož ke konci dubna nebude podle všeho sjednané dodání redakčního systému hotové, Martin je jako plátce DPH povinen zálohu zdanit. Do 15 dnů od inkasa zálohy – tj. do 25. dubna 2014 – je povinen vystavit „dépéháčkovou“ fakturu k přijaté záloze – tedy fakturu s náležitostmi ze zákona o DPH. V SuperFaktuře tedy vystaví „Daňový doklad k přijaté platbě“ – tuto možnost nabídne SuperFaktura ihned po zadání úhrady od klienta.

nabídka, po zadání úhrady zálohové faktury
Dotaz SuperFaktury po uhrazení zálohové faktury

Fakturu, tj. daňový doklad k přijaté platbě vystaví 11. dubna 2014, tj. stále v zákonném termínu. Jako „datum dodání“ uvede den inkasa platby – tedy 10. duben 2014. Datum splatnosti je nepodstatný, platba již totiž uhrazena byla – uvede tedy den vystavení faktury.

vzor daňového dokladu v SuperFaktura.cz
Daňový doklad k přijaté platbě na základě zálohové faktury

SuperFaktura přijatou platbu 12 100 Kč „rozdělína základ DPH a samotnou DPH. Výsledkem je základ DPH 10 000 Kč a DPH, která tvoří 21% z tohoto základu – tedy 2 100 Kč.

27. května 2014 Martin redakční systém definitivně dodal svému odběrateli. Potřebuje vystavit vyúčtovací fakturu. Stačí mu otevřít „Daňový doklad k přijaté platbě“, tj. fakturu 2014003 a kliknout na volbu „Vystavit“ – „Vyúčtovací fakturu„.

nabídka "vystavit" a volba Vyúčtovací faktury
Vystavení vyúčtovací faktury po dodání výrobku / služby na který byla přijatá záloha

Ve vyúčtovací faktuře Martin uvede u položky “Tvorba interního redakčního systému” 36 300 Kč na kterých se s zadavatelem dohodl a SuperFaktura od této sumy automaticky odečte zaplacenou zálohu 12 100 Kč na kterou Martin vystavil daňový doklad. Zbývající sumu 24 200 Kč “rozdělí” na základ DPH a samotné DPH. Vyúčtovací fakturu vystaví 3 dny od dodání systému, tedy stále v zákonném limitu 15ti dnů od dodání služby.

vzor vyúčtovací faktury v SuperFaktura.cz
Vzor vyúčtovací faktury

Zobrazení v přiznání k DPH

  1. Martin je měsíčním plátcem DPH, uvede do daňového přiznání k DPH za duben 2014 jen přijatou zálohu – tj. základ DPH 10 000 Kč a DPH 2 100 Kč. Do daňového přiznání za květen 2014 uvede zbylou sumu z vyúčtovací faktury – základ DPH 20 000 Kč a DPH 4 200 Kč.
  2. Martin je plátcem DPH čtvrtletním, uvede obchod – tj. přijatou zálohu i vyúčtovací fakturu – do daňového přiznání za II. čtvrtletí 2014.

5 komentářů

Dobrý den, zajímalo by mne, zdali je povinnost vystavit daňový doklad k přijaté platbě (záloze) v případě, že budoucí plnění je v REŽIMU PŘENESENÍ DAŃOVÉ POVINNOSTI - montážní práce. Konečné vyúčtování prací je o mnoho měsíců později od přijetí zálohy, včetně její úhrady. Tazatel je čtvrtletní plátce DPH. Děkuji.
Dobrý den, ano, to že se jedná o přenesenou daňovou povinnost by nemělo mít vliv na vaši povinnost vydat daňový doklad k přijaté platbě do patnácti dní od jejího přijetí.
Dobrý den, chtěla bych poradit s přijatou zálohovou platbou za služby, které jsou osvobozené od DPH. Česká firma a měsíční plátce DPH přijal platbu na zálohou fakturu v měsíci květen od české firmy. Je tedy povinen na tuto přijatou platbu vystavit daňový doklad s DUZP - květen. Vyúčtování služeb bude až v červnu. Jsou to služby za autobusovou přepravu osob do zemí EU - tedy služby osvobozené od DPH. Je tedy firma povina vystavit fakturu s DUZP červen za své poskytnuté služby bez DPH a zde si na stejném dokladu bude i nárokovat od FÚ vrácení DPH ze zálohy, kterou odvedl v květnu ? Jaký je tedy správný postup při fakturaci ? Nebo může přijmou platbu ze zálohy a neodvádět z ní DPH ? Děkuji za informaci
Dobrý den, v případě, že vyúčtovací faktura je za osvobozené služby, daňový doklad k přijaté platbě se nevystavuje.
Je to dobrá pakárna vystavovat daňový doklad k přijaté platbě, když se potom akce uskuteční třeba za týden v tom samém měsíci.

Přidat komentář