Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Pravidla ochrany osobních údajů

Předkládáme Vám tato pravidla ochrany osobních údajů. Tato pravidla upravují práva a povinnosti nás jakožto provozovatele Superfaktury a Vaše práva a povinnosti v souvislosti s užíváním aplikace Superfaktura dostupné na www.superfaktura.cz. Tato pravidla jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi námi a Vámi.

ÚVOD

Ochrana osobních údajů je Vám poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Před vydáním všeobecných obchodních podmínek jsme učinili oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodláme zpracovávat Vaše osobní údaje, a jsme zaregistrováni pod ev. č. 00072432

S Vaším předchozím souhlasem zpracováváme tyto Vaše osobních údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefon.

Naši zpracovávatelé – kdo má k vašim údajům přístup resp. jaké služby využíváme

Spolupracujeme s týmem lidí, kteří návštěvníkům a uživatelům služby poskytují zákaznickou a technickou pomoc a spolupracují na dalším vývoji služby. Náš aktuální tým si můžete prohlédnout na stránce www.superfaktura.cz/tym/.
Na interní komunikaci, emailovou a chatovou komunikaci s návštěvníky a uživately využíváme služby od společnosti Slack Technologies, Inc. a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete s žádostí o technickou a zákaznícku podporu i přes sociální síť Facebook.
Servery, hosting, databáze a zálohování a správa databází jsou poskytované společnostmi Digital Ocean LLCWebSupport, s.r.o.Linode LLCAmazon Web Services, Inc.2day.sk, s.r.o. Prostřednictvím společnosti PayPal, Inc. je vám poskytnutá služba pro online platby. Vaše doklady odesílá Česká pošta, s.p., služba zasílání SMS přímo ze SuperFaktury je dostupná přes Interactive Marketing, s.r.o. Platbu za naše služby nám zasílejte na náš bankvní účet založený ve Fio bance.
Přístup ke komentářům na blogu služby mají autoři blog článků Ing. Peter Furmaník a JUDr., Soňa Surmová, LL.M.
K zjištění chování našich návštěvníků a uživatelů využívame služby jako Google Analytics, Google data studio a Google reCAPTCHA (který nám poví zda jste, nebo nejste robot) od společnosti Google, Inc.. Ta nám pomáhá i se spoustou dalších agend – jako například vnitrofiremní kooperaci při práci s daty a dokumenty pomocí Google Docs, nebo nám poradí, který ze zákazníků nám volá díky Google Kontaktům.
Na správu emailů využívame i služby od společností Apple Inc, Google Gmail a na zálohování kontraktů a firemních dokumentů službu Dropbox. Správu našich účetních dokladů má na starosti společnost CECHURA s.r.o.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Tyto údaje zpracováváme pro účely realizace smlouvy, pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu, pro účely průzkumu, a pokud souhlasíte, tak i pro účely občasného posílání newsletterů.

Berete na vědomí, že jste povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jste povinni nás bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám. V rámci provozování aplikace Superfaktura jsme přijali jednotlivá opatření k ochraně osobních údajů, která soustavně dodržujeme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Souhlasíte s tím, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že my nebo zpracovatel provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • nás nebo zpracovatele požádat o vysvětlení,
  • nás nebo zpracovatele požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.

Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tuto informaci Vám předáme. Máme však právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jste oprávněni souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na naši emailovou adresu info@superfaktura.cz.

POSÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ (NEWSLETTERŮ) A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Pokiaľ ste pri registrácii do aplikácie vyjadrili súhlas, budeme Vám čas od času posielať na Vašu email. adresu newslettery o našich službách.

V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používáme pre prevádzku našej webovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka platformy pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníkov na webových stránkách. Zakliknutím informácie o používání cookies na úvodnej stránke súhlasíte s používáním cookies. Súhlas s používáním cookies nemusíte udeliť, v takom prípade však nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej webovej stránky.

ZMĚNY PRAVIDEL

S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, vyhrazujeme si právo tyto pravidla v přiměřeném rozsahu měnit.

Nové znění pravidel zveřejníme na webových stránkách. Na takovou případnou změnu budete upozorněni e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nová pravidla vstoupí v účinnost. Máte právo tyto změny pravidel písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že změny pravidel v této době neodmítnete, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním pravidel.

V případě, že změny/nové úplné znění pravidel odmítnete, obě strany jsou oprávněny příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně pravidel druhé smluvní straně.

ZÁVĚR

Souhlasíte s tím, že veškerá korespondence se bude vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na Vaši emailovou adresu, resp. na naši emailovou adresu info@superfaktura.cz.

Tato pravidla jsou u nás uložena a archivována v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto pravidel a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto pravidel Vám nejsou tímto jakkoli dotčena.

V případě dotazu k těmto pravidlům a smlouvě Vám poskytneme bezodkladně veškeré potřebné informace. Jakékoliv dotazy, návrhy či připomínky k těmto pravidlům zasílejte na adresu info@superfaktura.cz. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků poskytovatele.