Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Více zálohových faktur do jedné ostré

Vystavování zálohových faktur bývá v podnikatelské praxi nástrojem, jak si od odběratele vyžádat platbu před definitivním termínem dodání výrobku nebo služby. Když je záloha zaplacená – ať už částečně nebo plné výši – klesá riziko, že odběratel od obchodu odstoupí, resp. neuhradí peníze. Proč, jak a kdy vystavovat zálohové faktury jsem už na blogu psali (včetně příkladu). Dnes vám povíme o tom, jak do jedné ostré faktury přidat více zálohových faktur zároveň.

Příklad na úvod:

Pekař vystaví ke každé dodávce chleba jen zálohovou fakturu. Na konci měsíce z více zálohových faktur vystaví jednu celkovou zúčtovací fakturu, která je zároveň i jeho dokladem pro DPH.

Možnost zpracovat více zálohových faktur v jedné vyúčtovací ostré faktuře přibyla v SuperFaktuře jako další novinka.

Postup a příklad:

Postup vysvětlíme na další podrobnějším příkladu:

Martin vytváří webové stránky. V prosinci 2023 přijal objednávku na tvorbu webu s předběžnou cenou 30 000 Kč. 08. ledna dodal grafický návrh, přičemž zároveň vyfakturoval zálohu ve výši 15 000 Kč.

Zálohová faktura na 15 000 Kč

Odběratel ABC, s.r.o. mu 12. ledna zálohu uhradil. Martin zaznamenal platbu přímo v zálohové faktuře. Nabídky “vystavit ostrou fakturu” nebo “vystavit daňový doklad” k přijaté platbě si Martin zatím nevšímá – nepotřebuje totiž vystavit žádný ostrý doklad.

16. ledna dokončil programování a vyžádal si další zálohovou platbu ve výši 10 000 Kč. Klient mu ji uhradil.

Zálohová faktura za programování na 10 000 Kč

Koncem října byl celý projekt dokončen, otestován a odevzdán odběrateli. Martin vystavil 5. listopadu 2013 definitivní vyúčtovací fakturu. Datum dodání (přidaný přes “více možností”) bude 30.11.2013 – v tento den byla služba definitivně dodána.

Konečná faktura za kompletní dodání služby
Vyúčtovací faktura za kompletní dodání služby

Zůstává ještě přidat zbylou sumu za celkovou tvorbu webu – zbývajících 5 000 Kč přidá Martin jako další položku. Jednotlivé položky Martin jako plátce DPH rozepíše na základ DPH a samotné DPH. Ve faktuře se v každém případě zobrazí celková fakturovaná suma, suma uhrazená zálohami a zbývající suma k uhrazení. Jednotlivé zálohové faktury z položek jsou uvedené v poznámce vlevo dole.

Ostrou fakturu z více zálohových faktur je možné vystavit více způsoby:

  •  z kterékoliv zálohové faktury (po přidání platby) – Martin vybere z nabízených možností “vystavit ostrou fakturu”. Ve faktuře uvede správné data a přes “více možností” – “přidat zálohovou fakturu” přidá do faktury všechny zbývající zálohové faktury, které se k této zakázce vztahují.
  • Martin vystaví ostrou fakturu se správnými daty. Přes “více možností” – “přidat zálohovou fakturu” natáhne do faktury všechny zálohové faktury, které se k dané zakázce vztahují.
Pridanie zálohovej faktúry z ostrej
Možnosti vytvoření ostré faktury na základě více zálohových

Takto vystavenou fakturu můžeme považovat za hotovou, v různých případech ji je možné upravit podle potřeby. Například je možné texty z natažených zálohových faktur přepsat – pokud jste na nich uvedli např. “Záloha na vývojářské práce”, ve zúčtovací faktuře by bylo vhodnější změnit text na “Vývojářské práce”. Případně někdo vůbec nepotřebuje mít jednotlivé zálohové faktury v ostré faktuře zobrazené jako položky, stačí mu jedna “ostrá” položka – v takovémto případě může jednotlivé zálohové faktury z položek vymazat a ponechat je pouze uvedené v poznámce vlevo dole.

Přidat komentář