Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Více zálohových faktur do jedné ostré

Více zálohových faktur do jedné ostré

Vystavování zálohových faktur bývá v podnikatelské praxi nástrojem, jak si od odběratele vyžádat platbu před definitivním termínem dodání výrobku nebo služby. Když je záloha zaplacená – ať už částečně nebo plné výši – klesá riziko, že odběratel od obchodu odstoupí, resp. neuhradí peníze. Proč, jak a kdy vystavovat zálohové faktury jsem už na blogu psali (včetně příkladu). Dnes vám povíme o tom, jak do jedné ostré faktury přidat více zálohových faktur zároveň.

Příklad na úvod:

Pekař vystaví ke každé dodávce chleba jen zálohovou fakturu. Na konci měsíce z více zálohových faktur vystaví jednu celkovou zúčtovací fakturu, která je zároveň i jeho dokladem pro DPH.

Možnost zpracovat více zálohových faktur v jedné vyúčtovací ostré faktuře přibyla v SuperFaktuře jako další novinka.

Postup a příklad:

Postup vysvětlíme na další podrobnějším příkladu:

Martin vytváří webové stránky. V květnu 2029 přijal objednávku na úpravu webu s předběžnou cenou 15 000 Kč. 12. května dodal grafický návrh, přičemž zároveň vyfakturoval zálohu ve výši 6 000 Kč.

Zálohová faktura na 6 000 Kč

Odběratel ABC, s.r.o. mu 18. května zálohu uhradil. Martin zaznamenal platbu přímo v zálohové faktuře. Nabídky “vystavit ostrou fakturu” nebo “vystavit daňový doklad” k přijaté platbě si Martin zatím nevšímá – zatím nepotřebuje totiž vystavit žádný ostrý doklad.

23. května dokončil programování a vyžádal si další zálohovou platbu ve výši 6 000 Kč. Klient mu ji uhradil.

Zálohová faktura za programování na 6 000 Kč

Koncem května byl celý projekt dokončen, otestován a odevzdán odběrateli. Martin vystavil 5. června 2029 definitivní vyúčtovací fakturu. Datum dodání bude 31.05.2029 – v tento den byla služba definitivně dodána.

Vyúčtovací faktura za kompletní dodání služby

Zůstává ještě přidat zbylou sumu za celkovou tvorbu webu – zbývající 3 000 Kč přidá Martin jako další položku. Jednotlivé položky Martin jako plátce DPH rozepíše na základ DPH a samotné DPH. Ve faktuře se v každém případě zobrazí celková fakturovaná suma, suma uhrazená zálohami a zbývající suma k uhrazení. Jednotlivé zálohové faktury z položek jsou uvedené v poznámce vlevo dole.

Ostrou fakturu z více zálohových faktur je možné vystavit více způsoby:

  •  z kterékoliv zálohové faktury (po přidání platby) – Martin vybere z nabízených možností “vystavit ostrou fakturu”. Ve faktuře uvede správné data a přes “více možností” – “přidat zálohovou fakturu” přidá do faktury všechny zbývající zálohové faktury, které se k této zakázce vztahují.
  • Martin vystaví ostrou fakturu se správnými daty. Přes “více možností” – “přidat zálohovou fakturu” natáhne do faktury všechny zálohové faktury, které se k dané zakázce vztahují.
Možnosti vytvoření ostré faktury na základě více zálohových

Takto vystavenou fakturu můžeme považovat za hotovou, v různých případech ji je možné upravit podle potřeby. Například je možné texty z natažených zálohových faktur přepsat – pokud jste na nich uvedli např. “Záloha na vývojářské práce”, ve zúčtovací faktuře by bylo vhodnější změnit text na “Vývojářské práce”. Případně někdo vůbec nepotřebuje mít jednotlivé zálohové faktury v ostré faktuře zobrazené jako položky, stačí mu jedna “ostrá” položka – v takovémto případě může jednotlivé zálohové faktury z položek vymazat a ponechat je pouze uvedené v poznámce vlevo dole.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář