Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Vystavení zálohové a ostré faktury v SuperFaktuře – příklad pro neplátce DPH

V předchozím článku jsme uvedli několik tipů, které by měl podnikatel dodržet při používání zálohových faktur. Dnes si použití zálohové faktury vysvětlíme na konkrétním příkladu:

Martin Šikovný je OSVČ, který podniká v oblasti vzdělávání. V dnech 2.-3. 12. 2013 organizuje 2denní seminář na téma “Základy programování za 48 hodin”. Účastnický poplatek, tedy cena je 2 599 Kč na osobu.

Každému účastníkovi, který se za registruje předem, pošle vystavenou zálohovou fakturu.
23. 10. 2013 zaslal zálohovou fakturu č. ZAL2013001 slečně Zuzaně Pěkné.

Zálohová faktura vzor
Vystavení zálohové faktury za účast na semináři

Datum dodání na faktuře neuvádí – služba nebyla ještě dodaná.

Odběratel – Zuzana Pěkná – uhradí zálohovou fakturu č. ZAL00001 30. 10. 2013. V tento den obdrží Martin na svém bankovním účtu 2 599 Kč, které spáruje se zálohovou fakturou č. ZAL2013001. Pro svůj přehled označí platbu prostřednictvím volby přidat platbu:

Úhrada zálohové faktury
Přiřazení platby k zálohové faktuře

SuperFaktura mu v zápětí navrhne možnosti “Vystavit ostrou fakturu” a “Vystavit daňový doklad k platbě”. Této možnosti však zatím nevyužije – ostrou fakturu vystaví až po skončení semináře.

Ve dnech 2.-3. 12. 2013 uskuteční seminář, kterého se zúčastní i zmiňovaná Zuzana. Po jeho skončení vystaví každému účastníkovi – tedy i Zuzaně – ostrou vyúčtovací fakturu. A to takto:

Vystavení ostré faktury
Vystavení ostré faktury na základě zálohové faktury
Ostrá faktura
Faktura za účast na semináři uhrazená zálohovou fakturou

Fakturovaná suma 2 599 Kč je “Uhrazená zálohovou fakturou ZAL2013001”, suma na úhradu 0 Kč.

Vyúčtovací faktura je řádný “ostrý” účetní doklad, který potvrzuje dodání služby (uskutečněného semináře) a úhradu účastnického poplatku. Na jeho základě si může slečna Zuzana uplatnit uhrazený poplatek za seminář jako svůj daňový náklad. A to i v případě že suma k úhradě dané faktury je nulová – takovýto rozpis vlastně podrobně uvádí, jak daná situace proběhla: Martin nejprve vystavil zálohovou fakturu ZAL2013001 potom obdržel platbu a následně dodal službu.

A co v případě, že by si slečna Zuzana účast na semináři rozmyslela a zálohovou fakturu by nezaplatila? Nestalo by se nic: Martin by vystavenou ZAL2013001 jen dále evidoval jako neuhrazenou, nevystavil by ostrou fakturu a sumu 2 599 Kč, kterou neobdržel, by v žádném případě nemusel danit.

Přidat komentář