Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet daně z přidané hodnoty

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet daně z přidané hodnoty

DPH kalkulačka vám umožní rychlý a snadný výpočet základu daně. Rovněž s ní můžete provést výpočet DPH z celkové částky nebo výpočet ceny bez DPH.

Jak vypočítát DPH v roce 2024?

Potřebujete vypočítat DPH pro rok 2024? Naše jednoduchá DPH kalkulačka vám v tom pomůže. Výpočet je v souladu se změnou zákona z roku 2019. Podle této novely se už daň nezaokrouhluje na celé koruny, ale jen na haléře. Tím, že se nepoužívá zaokrouhlený koeficient, ale přesná hodnota koeficientu, nedochází k rozdílům, které zaokrouhlování způsobovalo.

%

Příklad: výpočet daně z přidané hodnoty „shora“

Když znáte koncovou částku (hodnotu plnění včetně daně) 60 500 Kč s 21 % DPH. Daň vypočtete jako rozdíl mezi 60 500 Kč a částkou, která se vypočítá jako podíl částky 60 500 Kč a koeficientu. V případě základní sazby daně je koeficient 1,21 / při první snížené sazby daně 1,15 / při druhé snížené sazby daně 1,10. Tudíž:

60 500 – 60 500 / 1,21 = 60 500 – 50 000 = 10 500 Kč (daň)

Příklad: výpočet daně z přidané hodnoty „zdola“

Při částce 50 000 Kč (základ daně) vypočtete daň jako součin daně a sazby daně:

50 000 x 0,21 = 10 500 Kč (daň)

Co je DPH a kdo jej platí?

Zkratka DPH označuje daň z přidané hodnoty. Ta se často nazývá také univerzální daň a vztahuje se téměř na veškeré zboží a služby. Je započtena přímo v cenách, které vidíte v obchodech nebo v cenících poskytovatelů různých služeb.

Výši DPH si stanovuje každá země zvlášť. Získává díky ní značný příjem do státního rozpočtu. S daní se tedy setkáte také jako běžný zákazník, ale nemusíte řešit její odvádění. Odvádějí ji všichni dodavatelé a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni jako plátci DPH. Ty snadno vyhledáte v centrálním registru.

Zákonná povinnost odvádět daň vám vzniká tehdy, pokud váš obrat v posledních 12 kalendářních měsících přesáhne milion korun. V takové situaci se musíte k placení registrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste překročili stanovenou hranici. Plátcem se však můžete stát i dobrovolně.

Typy DPH v České republice v roce 2024

Od 1. 1. 2024 dochází k redukci počtu sazeb DPH:

  • 21 % – jde o základní sazbu, která platí pro většinu zboží i služeb;
  • 12 % – Stará 15 % a 10 % daň se sjednocuje do společné 12 %.

Daň však neodvádíte při všech službách. Poštovní, finanční či pojišťovací jsou od ní osvobozeny. Platí to také pro zdravotnictví, rozhlas a televizi, sociální péči i pro vzdělávací instituce. Knihy budou také zcela osvobozeny od DPH.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář