Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet daně z přidané hodnoty

DPH kalkulačka: Jednoduchý výpočet daně z přidané hodnoty

DPH kalkulačka vám umožní rychlý a snadný výpočet základu daně. Rovněž s ní můžete provést výpočet DPH z celkové částky nebo výpočet ceny bez DPH.

Jak vypočítát DPH v roce 2023?

Potřebujete vypočítat DPH pro rok 2023? Naše jednoduchá DPH kalkulačka vám v tom pomůže. Výpočet je v souladu se změnou zákona z roku 2019. Podle této novely se už daň nezaokrouhluje na celé koruny, ale jen na haléře. Tím, že se nepoužívá zaokrouhlený koeficient, ale přesná hodnota koeficientu, nedochází k rozdílům, které zaokrouhlování způsobovalo.

%

Příklad: výpočet daně z přidané hodnoty „shora“

Když znáte koncovou částku (hodnotu plnění včetně daně) 60 500 Kč s 21 % DPH. Daň vypočtete jako rozdíl mezi 60 500 Kč a částkou, která se vypočítá jako podíl částky 60 500 Kč a koeficientu. V případě základní sazby daně je koeficient 1,21 / při první snížené sazby daně 1,15 / při druhé snížené sazby daně 1,10. Tudíž:

60 500 – 60 500 / 1,21 = 60 500 – 50 000 = 10 500 Kč (daň)

Příklad: výpočet daně z přidané hodnoty „zdola“

Při částce 50 000 Kč (základ daně) vypočtete daň jako součin daně a sazby daně:

50 000 x 0,21 = 10 500 Kč (daň)

Co je DPH a kdo jej platí?

Zkratka DPH označuje daň z přidané hodnoty. Ta se často nazývá také univerzální daň a vztahuje se téměř na veškeré zboží a služby. Je započtena přímo v cenách, které vidíte v obchodech nebo v cenících poskytovatelů různých služeb.

Výši DPH si stanovuje každá země zvlášť. Získává díky ní značný příjem do státního rozpočtu. S daní se tedy setkáte také jako běžný zákazník, ale nemusíte řešit její odvádění. Odvádějí ji všichni dodavatelé a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni jako plátci DPH. Ty snadno vyhledáte v centrálním registru.

Zákonná povinnost odvádět daň vám vzniká tehdy, pokud váš obrat v posledních 12 kalendářních měsících přesáhne milion korun. V takové situaci se musíte k placení registrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste překročili stanovenou hranici. Plátcem se však můžete stát i dobrovolně.

Typy DPH v České republice

Výše DPH se liší podle služeb i zboží. Odvádět můžete:

  • 21 % – jde o základní sazbu, která platí pro většinu zboží i služeb;
  • 15 % – jde o první sníženou sazbu, která se vztahuje na potraviny, některé zdravotnické pomůcky či na hromadnou dopravu;
  • 10 % – jde o druhou sníženou sazbu, která platí například pro kojeneckou stravu, léky či knihy.

Daň však neodvádíte při všech službách. Poštovní, finanční či pojišťovací jsou od ní osvobozeny. Platí to také pro zdravotnictví, rozhlas a televizi, sociální péči i pro vzdělávací instituce.

Přidat komentář