Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Obrat pro povinnou registraci DPH si musí každý podnikatel sledovat sám

Plátcem DPH se český podnikatel může stát dobrovolně (např. z důvodu tlaku ze strany odběratelů či možnosti DPH si odečíst), ale zároveň i povinně. Základním důvodem pro povinnou registraci je dosažení milionového obratu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, příp. za kratší období. Tento obrat, resp. jeho dosažení, si v jednotlivých měsících musí sledovat každý podnikatel sám.

Při sledování obratu platí tato pravidla:

  • obrat se sleduje za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců – tj. nejde o kalendářní rok, ale o jakékoliv období 12 měsíců (např. od 1.6.2015 do 31.5.2016)
  • žádost o registraci je firma povinna podat do 15. dne po skončení měsíce, ve kterém byl daný obrat dosažen
  • pokud daná firma dosáhne milionového obratu za období kratší než 12 měsíců, podat žádost o registraci je povinna do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém dosáhla tohoto obratu – např. pokud dosáhne kumulovaného obratu 1 000 000 Kč za období od 1.3.2015 do 31.5.2015, je povinna podat žádost do 15.6.2015
  • právnická osoba (např. eseročka) sleduje své výnosy – tj. vyfakturované dodávky, bez ohledu na fakt, zda je odběratel uhradil nebo ne. Fyzická osoba (OSVČ) sleduje částky, které reálně dodala, popřípadě za ně předem inkasovala peníze na účet.

Příklad

leden 2015 -> 200 000 Kč
únor 2015 -> 250 000 Kč
březen 2015 -> 190 000 Kč
duben 2015 -> 190 000 Kč
květen 2015 -> 150 000 Kč
červen 2015 -> 270 000 Kč

Když kumulovaně spočítá obrat, tak milionového obratu dosáhl v červnu 2015 – resp. v červnu 2015 dosáhl kumulovaný obrat 1 250 000 Kč. Žádost o registraci k DPH je povinný podat do 15. července 2015.

Pravidla pro DPH poměrně přesně specifikují pojem “obrat” na účely povinné registrace. Do obratu se počítají dodávky, u kterých “místo dodaní” (v rámci DPH důležitý pojem) se nachází v ČR nebo například i většina dodávek osvobozených od DPH. Naopak, nepočítají se sem např. některé příležitostní dodávky – např. příležitostně prodaný hmotný a nehmotný majetek firmy.

Uživatele SuperFaktury mají toto povinné sledovaní mnohem jednodušší, jelikož v přehledech se zobrazuje i obrat za posledních 12 měsíců.

21 komentářů

Dobrý den, počítají se do obratu OSVČ faktury na reklamaci a smluvní penále za stavební práce, které nebyly uhrazeny a zaplacené dotace MZE ? Děkuji za odpověď
Dobrý den, pokud došlo k dodání prací tak ano počítají se i ty, které nebyly ještě uhrazeny. Problematika dotací je v těchto případech komplexnější záležitostí a je lepší je konkrétně probrat s daňovým poradcem.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, budu moc ráda, když mi odpovíte, nevím, kde zjistit správnou odpověď. Jsem neplátce DPH. Provozuji eshop s oblečením. Vznikne mi v eshopu řekněme 30 objednávek, ty vyexpeduji a přijde mi za ně platba na účet. Vzhledem k možnosti vrácenízobží zákazníkem v lhůtě 14 ti dnů část této sumy odpadne a vystavené faktury jsou pak na menší částku než co proběhne účtem (vratkovost cca 15 %). Co si já musím hlídat, co je pro mně rozhodující, zda se stanu plátcem daně, zdali to, co mi přijde na účet ( i když se z toho vlastně část prostředků zase pošle lidem vzápětí zpět), nebo až potom opravdu vystavené faktury, které zůstanou platné? Děkuji za Vaši odpověď
Zdravím Marcelo, je potřeba si hlídat abyste neměla dodané za posledních 12 kalendářních měsíců dodáno v jednu chvíli za 1 000 000 Kč, pokud Vám klient zboží vrátí (tj. odstoupí od smlouvy) nejde o dodané plnění a do celkového součtu ho pak nepočítáte.
Dobrý den, jsem OSVČ, neplátce DPH, vystavil jsem lednu fakturu na 80 tis, zaplaceno bylo zatím pouze 40 tis v březnu, do obratu se tedy počítá 40 tis za březen a zbylá část až v měsíci kdy byla zaplacena? Jaký zákon a paragraf toto u OSVČ určuje. Děkuji moc a přeji hezký den
Dobrý den, záleží na datu do dodání zmíněné služby. Podle toho jí zařadíte do náležitého období. Více najdete v Zákonu o DPH - konkrétně v paragrafu §4a, popřípadě doplňující informace v §6
Dobrý den, děkuji za vaši odpověď, bude to ale složitější, předmětem dodávky je totiž projektová dokumentace, která je postupně fakturovana, ale dodána fakticky bude až po vydání stavebního povolení, což ještě neproběhlo. Tak že zboží je postupně fakturováno, postupně placeno, ale stále ještě nebylo dodáno. Uvedené paragrafy samozřejmě znám, jsem toho názoru že v tomto případě se do obratu počítají jen skutečně uhrazené platby, ale chtěl jsem to konzultovat s odborné způsobilou osobou. Děkuji a přeji hezký den
Dobrý den, jsem OSVČ. Registrace k DPH - 0brat vystavených faktur do 1mil za 12 po sobě jdoucích měsíců se počítá na celé měsíce (např. 6/18 až 5/19), nebo jsou podstatné i dny vystavení např. 6.6./18 až 5.5.19)? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, jde o posledních 12 celých kalendářních měsíců. Jde tedy o celé měsíce.
Dobrý den, jsem OSVČ neplátce DPH. Vzhledem k obratu kvůli zákonné registraci k DPH - je důežité datum plnění nebo datum yvstavené faktury? Tj např. když poskytnu službu 29.3., ale fakturu vystavím až 1.4., tak kvůli obratu toto plnění počítám do března nebo do dubna? Popř. co vše FÚ požaduje při zákonné registraci k DPH? Děkuji!
Dobrý den, zdanitelné plnění udává datum dodání, přijetí platby, nebo vystavení dokladu - vždy je to to první datum. Pokud tedy nejdříve došlo k dodání, bude DUZP datum dodání. Více info na https://www.du.cz/33/datum-uskutecneni-zdanitelneho-plneni-a-vznik-povinnosti-priznat-dan-pri-dodani-zbozi-a-poskytnuti-sluzby-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtuM-QHPU2j9iuX-iFia13o/
Počítá se do obratu právnické osoby zaúčtovaný předpoklad tržby - zaúčtovaný interním dokladem? Nebo se započítává jen obrat z vydaných faktur a pokladny? Děkuji za odpověď Ptáčková
Do obratu se počítá suma všech plnění - pozor abyste nepočítali pokladnu a doklady dvakrát.
Pokud mám vedlejší činnost OSVČ a k tomu pracuji, výplata se do obratu nepočítá, že?
Ano nepočítá.
Dobry den, kdyz vezmu vas modelovy priklad - behem cervna prekrocim obrat 1M, 15. cervence podam prihlasku k DPH. A od jakeho data se stanu platcem DPH?
dle § 6 až § 6e ZDPH: "osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat" V tom případě se stanete plátcem od 1. srpna
Dobrý den, prosím, počítá se do obratu příjem z USA (služba poskytnutá pro US společnost - programování aplikací, IT služby)? Jedná se o fyzickou osobu. Děkuji za odpověď.
V případě, že na český živnostenský list poskytujete služby pro zahraniční společnosti, stáváte se plátcem DPH automaticky. Pokud službu poskytujete jinou formou, než na živnost, nebude se vám to do obratu počítat.
Dobrý den, počítá se do obratu u OSVČ sumy na fakturách nebo zaplacené (zinkasované) peníze z vydaných faktur a počítá se příjem peněz za prodanou motorku a auto které měl 0SVČ vedené na IČO do obratu pro povinnou registraci k DPH. OSVČ podniká ve strojírenství - servis-diagnostika vibrací točivých strojů. Děkuji Karel.
Dobrý den, do obratu plátcovství DPH se prodej obchodního majetku nepočítá.

Přidat komentář