Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Obrat pro povinnou registraci DPH si musí každý podnikatel sledovat sám

Obrat pro povinnou registraci DPH si musí každý podnikatel sledovat sám

Článek byl původně zveřejněn v prosinci 2015. Vzhledem k tomu, že téma je stále aktuální, provedli jsme jeho aktualizaci.

Plátcem DPH se český podnikatel může stát dobrovolně (např. z důvodu tlaku ze strany odběratelů či možnosti DPH si odečíst), ale zároveň i povinně. Základním důvodem pro povinnou registraci je dosažení milionového obratu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, příp. za kratší období. Tento obrat, resp. jeho dosažení, si v jednotlivých měsících musí sledovat každý podnikatel sám.

Co platí při sledování obratu

Při sledování obratu platí tato pravidla:

  • Obrat se sleduje za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců – tj. nejde o kalendářní rok, ale o jakékoliv období 12 měsíců (např. od 1.10.2020 do 30.9.2021).
  • Žádost o registraci musí osoba povinná k dani (firma, OSVČ) podat do 15. dne po skončení měsíce, ve kterém byl daný obrat dosažen.
  • Pokud daná firma dosáhne milionového obratu za období kratší než 12 měsíců, podat žádost o registraci je povinna do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém dosáhla tohoto obratu – např. pokud dosáhne kumulovaného obratu 1 000 000 Kč za období od 1.7.2021 do 31.11.2021, je povinna podat žádost do 15.12.2021
  • Osoba povinná k dani (firma, OSVČ) sleduje souhrn úplat bez daně, které jí náleží za uskutečněná plnění bez ohledu na fakt, zda je odběratel uhradil nebo ne. Do obratu se nezahrnují přijaté zálohy na dodání zboží nebo poskytnutí služby, protože ten je tvořen úhrnem úplat až za již uskutečněná plnění. Pozor, nepleťte si pojem úplata (definovaný v zákone o DPH v § 4 odst. 1 písmeno a) s pojmem úhrada.

Ukázkový příklad sledování obratu

Živnostník Josef začal podnikat v lednu 2021. Za první půlrok 2021 činí jeho souhrn úplat za uskutečněná plnění v tuzemsku tyto částky:

leden 2021 -> 200 000 Kč
únor 2021 -> 250 000 Kč
březen 2021 -> 190 000 Kč
duben 2021 -> 190 000 Kč
květen 2021 -> 150 000 Kč
červen 2021 -> 270 000 Kč

Když si kumulovaně spočítá obrat, tak milionového obratu dosáhl v červnu 2021 – resp. v červnu 2021 dosáhl kumulovaného obratu 1 250 000 Kč. Žádost o registraci k DPH je / byl povinen podat do 15. července 2021.

Co je obrat a co se do něj (ne)počítá

Pravidla pro DPH poměrně přesně specifikují pojem “obrat” na účely povinné registrace. Do obratu se počítají plnění, u kterých se “místo plnění” (v rámci DPH důležitý pojem) nachází v ČR i některá plnění osvobozená od DPH dodaných v ČR.

Naopak, nepočítají se sem např. některá příležitostní plnění – např. příležitostně prodaný nebo poskytnutý dlouhodobý majetek firmy. Nepočítají se sem ani zdanitelná plnění s místem dodání v zahraničí (mimo ČR).

Sledování obratu v SuperFaktuře

Uživatelé SuperFaktury mají toto povinné sledování mnohem jednodušší, jelikož v přehledech uvidí obrat za posledních 12 měsíců a SuperFaktura je při přiblížení se k hranici pro povinnou registraci k DPH upozorní prostřednictvím oznámení v Inboxu.

Jedná se o orientační číslo. Jelikož z vystavování faktur nechceme dělat vědu a nutit vás při každém vystavování faktury zaškrtnout, zda jde o zboží nebo službu, zda jde o příležitostně prodaný majetek, kde je místo dodání atd. Proto je částka sledovaného obratu v přehledech pouze orientační a uživatel při vyšší sumě již ví, že se na ní musí podívat podrobněji.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

23 komentářů

Prosím, leden, únor jsem na pracovním úřadu. poté opět obnovena živnost počítají se tyto měsíce do obratu 12mesíců po sobě jdoucích. Děkuji Bobina
Dobrý den, měsíce se nijak nepřeskakují, proto se počítat budou i když vzhledem k pozastavené živnosti je očekávané, že ve výjmenovaných měsících byl obrat nulový.
Dobrý den, počítají se do obratu OSVČ faktury na reklamaci a smluvní penále za stavební práce, které nebyly uhrazeny a zaplacené dotace MZE ? Děkuji za odpověď
Dobrý den, pokud došlo k dodání prací tak ano počítají se i ty, které nebyly ještě uhrazeny. Problematika dotací je v těchto případech komplexnější záležitostí a je lepší je konkrétně probrat s daňovým poradcem.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, budu moc ráda, když mi odpovíte, nevím, kde zjistit správnou odpověď. Jsem neplátce DPH. Provozuji eshop s oblečením. Vznikne mi v eshopu řekněme 30 objednávek, ty vyexpeduji a přijde mi za ně platba na účet. Vzhledem k možnosti vrácenízobží zákazníkem v lhůtě 14 ti dnů část této sumy odpadne a vystavené faktury jsou pak na menší částku než co proběhne účtem (vratkovost cca 15 %). Co si já musím hlídat, co je pro mně rozhodující, zda se stanu plátcem daně, zdali to, co mi přijde na účet ( i když se z toho vlastně část prostředků zase pošle lidem vzápětí zpět), nebo až potom opravdu vystavené faktury, které zůstanou platné? Děkuji za Vaši odpověď
Zdravím Marcelo, je potřeba si hlídat abyste neměla dodané za posledních 12 kalendářních měsíců dodáno v jednu chvíli za 1 000 000 Kč, pokud Vám klient zboží vrátí (tj. odstoupí od smlouvy) nejde o dodané plnění a do celkového součtu ho pak nepočítáte.
Dobrý den, jsem OSVČ, neplátce DPH, vystavil jsem lednu fakturu na 80 tis, zaplaceno bylo zatím pouze 40 tis v březnu, do obratu se tedy počítá 40 tis za březen a zbylá část až v měsíci kdy byla zaplacena? Jaký zákon a paragraf toto u OSVČ určuje. Děkuji moc a přeji hezký den
Dobrý den, záleží na datu do dodání zmíněné služby. Podle toho jí zařadíte do náležitého období. Více najdete v Zákonu o DPH - konkrétně v paragrafu §4a, popřípadě doplňující informace v §6
Dobrý den, děkuji za vaši odpověď, bude to ale složitější, předmětem dodávky je totiž projektová dokumentace, která je postupně fakturovana, ale dodána fakticky bude až po vydání stavebního povolení, což ještě neproběhlo. Tak že zboží je postupně fakturováno, postupně placeno, ale stále ještě nebylo dodáno. Uvedené paragrafy samozřejmě znám, jsem toho názoru že v tomto případě se do obratu počítají jen skutečně uhrazené platby, ale chtěl jsem to konzultovat s odborné způsobilou osobou. Děkuji a přeji hezký den
Dobrý den, jsem OSVČ. Registrace k DPH - 0brat vystavených faktur do 1mil za 12 po sobě jdoucích měsíců se počítá na celé měsíce (např. 6/18 až 5/19), nebo jsou podstatné i dny vystavení např. 6.6./18 až 5.5.19)? Moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, jde o posledních 12 celých kalendářních měsíců. Jde tedy o celé měsíce.
Dobrý den, jsem OSVČ neplátce DPH. Vzhledem k obratu kvůli zákonné registraci k DPH - je důežité datum plnění nebo datum yvstavené faktury? Tj např. když poskytnu službu 29.3., ale fakturu vystavím až 1.4., tak kvůli obratu toto plnění počítám do března nebo do dubna? Popř. co vše FÚ požaduje při zákonné registraci k DPH? Děkuji!
Dobrý den, zdanitelné plnění udává datum dodání, přijetí platby, nebo vystavení dokladu - vždy je to to první datum. Pokud tedy nejdříve došlo k dodání, bude DUZP datum dodání. Více info na https://www.du.cz/33/datum-uskutecneni-zdanitelneho-plneni-a-vznik-povinnosti-priznat-dan-pri-dodani-zbozi-a-poskytnuti-sluzby-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtuM-QHPU2j9iuX-iFia13o/
Počítá se do obratu právnické osoby zaúčtovaný předpoklad tržby - zaúčtovaný interním dokladem? Nebo se započítává jen obrat z vydaných faktur a pokladny? Děkuji za odpověď Ptáčková
Do obratu se počítá suma všech plnění - pozor abyste nepočítali pokladnu a doklady dvakrát.
Pokud mám vedlejší činnost OSVČ a k tomu pracuji, výplata se do obratu nepočítá, že?
Ano nepočítá.
Dobry den, kdyz vezmu vas modelovy priklad - behem cervna prekrocim obrat 1M, 15. cervence podam prihlasku k DPH. A od jakeho data se stanu platcem DPH?
dle § 6 až § 6e ZDPH: "osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat" V tom případě se stanete plátcem od 1. srpna
Dobrý den, prosím, počítá se do obratu příjem z USA (služba poskytnutá pro US společnost - programování aplikací, IT služby)? Jedná se o fyzickou osobu. Děkuji za odpověď.
V případě, že na český živnostenský list poskytujete služby pro zahraniční společnosti, stáváte se plátcem DPH automaticky. Pokud službu poskytujete jinou formou, než na živnost, nebude se vám to do obratu počítat.
Dobrý den, počítá se do obratu u OSVČ sumy na fakturách nebo zaplacené (zinkasované) peníze z vydaných faktur a počítá se příjem peněz za prodanou motorku a auto které měl 0SVČ vedené na IČO do obratu pro povinnou registraci k DPH. OSVČ podniká ve strojírenství - servis-diagnostika vibrací točivých strojů. Děkuji Karel.
Dobrý den, do obratu plátcovství DPH se prodej obchodního majetku nepočítá.

Přidat komentář