Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Přehledy v SuperFaktuře: fakturace i cashflow

Jednou z velkých výhod, které přináší SuperFaktura, je vždy aktuální přehled o hospodaření firmy. A na základě vašich podnětů přinášíme vylepšené přehledy, díky kterým si budete moci samostatně odsledovat částky faktur (a nákladů) a také jejich úhrady – tedy odděleně fakturaci i cashflow.

Tab Fakturace

Přehledy - fakturace
Přehledy – fakturace

Vpravo nahoře si můžete nastavit časové období, které chcete zobrazit. Přednastavený je vždy aktuální rok. Vpravo dole si pak plátci DPH mohou zvolit, zda chtějí zobrazovat částky s dph nebo bez DPH.

Pokud máte jednoduché účetnictví, v grafu budou faktury (náklady) a jejich úhrady v měsíci podle data vystavení. Při podvojném účetnictví se zobrazí v měsíci podle data dodání.

Graf

V grafu svítí pohledávky světle zelenou (po úhradě se změní na tmavě zelenou), závazky světle červenou (uhrazeny náklady jsou tmavočervené). Celkovou bilanci vyjadřuje žlutá křivka. V pravé části si můžete nastavit, zda jeden sloupec grafu představuje měsíc, kvartál, nebo rok (rok se dá nastavit v případě, že jako časové období máte nastaveno „Všechno“).

Částky v levém sloupci

Fakturováno – částka faktur, které jste za dané období (rok, měsíc, čtvrtletí) vyfakturovali svým odběratelům. Je to:

  • součet hodnot z (ostrých) faktur
  • součet daňových dokladů k přijaté platbě (plátci DPH)
  • mínus částky z dobropisů
  • zálohové faktury se v této částce nezobrazují

Neuhrazené faktury – částka faktur, které zatím nemají přidanou úhradu.
Náklady – suma všech evidovaných nákladů. Tedy částka z došlých faktur, bločků, mzdy či jiných nákladů, které orientačně nebo přesně sledujete.
Neuhrazené náklady – částka nákladů vystavených ve zvoleném období, které jste svým dodavatelům ještě neuhradili.

Tab Cashflow

Hovoří o tom, kolik jste přijali a zaplatili – za celé období, po měsících či čtvrtletích. Pokud jste např. vyfakturovali 100 000 Kč a odběratel Vám je i uhradil, tak za dané období se částka „Fakturováno“ a „Cashflow“ rovná. Pokud neuhradil, v části „Fakturováno“ svítí 100 000 Kč a v „Cashflow“ zase nula. Stejně může nastat i situace, že v daném období jste zatím nevystavili ostrou fakturu, pouze přijali zálohu, úhradu zálohové faktury: v části „Fakturováno“ bude tedy zobrazena nula (zálohové faktury se do této částky nezobrazují) a v části „Cashflow“ bude suma přijatých záloh.

Předpověď vývoje Cashflow

Třešnička na závěr: při rozhodování o budoucích krocích ve vašem podnikání je velmi silným nástrojem předpověď vývoje cashflow na tento a následující dva měsíce.
V příjmové části se nejprve vezmou všechny neuhrazené faktury, které mají datum splatnosti v daném měsíci. Do výpočtu se berou i všechny pravidelné faktury, které teprve budou vystaveny a které budou splatné v konkrétním měsíci.
V nákladové části se obdobně vezmou v úvahu veškeré náklady (i pravidelné) s datem splatnosti v daném měsíci.
Stejně jsou zobrazeny jednotlivé sloupce i pro následující dva měsíce a rozdíl mezi budoucími příjmy a budoucími výdaji je reprezentován přerušovanou žlutou čárou.

Zajímají vás detailní informace i o ostatních panelech v přehledech?

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář