Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Daňové zvýhodnění na děti: Kde a jak uplatnit slevu na dítě

Daňové zvýhodnění na děti: Kde a jak uplatnit slevu na dítě

Rozrostla se vaše rodina o nového člena? Nezapomeňte požádat o daňové zvýhodnění na dítě nebo další děti v domácnosti. Článek doporučujeme i těm z vás, kdo už máte potomky odrostlé. Projděte si aktuální pravidla pro bonus na dítě nebo slevu na studenta, ať zbytečně nepřicházíte o peníze.

Sleva na dítě v roce 2024: Vysvětlení pojmů

Daňové zvýhodnění na dítě nebo také sleva na dítě, je sleva na dani, kterou uplatníte v rámci výpočtu své daně z příjmů plynoucích z pracovní činnosti. Řídí se zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., konkrétně § 35c. 

Úzce souvisí s daňovým bonusem, který přijde ke slovu, pokud půjde vaše daň do plusu. Pak vám stát patřičnou částku vyplatí na účet, ale o tom až za chvíli.

Za vyživované dítě se podle zákona považuje:

 • vlastní dítě,
 • osvojenec,
 • dítě v náhradní rodičovské péči,
 • dítě, které nabylo plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • dítě druhého z manželů,
 • vnuk vlastní nebo manžela či manželky, pokud rodiče nemají dostatečně vysoké příjmy k uplatnění daňového zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit, pokud je potomek:

 • Nezletilý
 • Zletilý do dovršení 26 let věku, jestliže nemá přiznaný invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň:
  • se soustavně připravuje na budoucí povolání = studuje (sleva na studenta se ale v roce 2024 ruší),
  • nemůže soustavně studovat nebo pracovat z důvodu nemoci nebo úrazu,
  • nemůže soustavně pracovat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za přípravu na budoucí povolání se považuje prezenční studium na vysoké škole, nikoli dálkové (kombinované). Sleva se vztahuje i na prázdniny, pokud dítě studium nepřeruší.

Kdo má nárok na daňové zvýhodnění na dítě

Každý, kdo má dostatečný příjem, který plyne z pracovní činnosti = zaměstnání či podnikání, nikoli pouze z pronájmů nebo jiných zdrojů. Konkrétně se jedná minimálně o šestinásobek minimální mzdy, což pro letošní rok činí 113 400 Kč hrubého. Za rok 2023 to bylo 103 800.

Zvýhodnění uplatňuje vždy jeden z rodičů. Pokud spolu nežijí, musí se domluvit, kdo z nich daňové zvýhodnění uplatní. 

Kdy může daňové zvýhodnění na děti v roce 2023 a 2024 použít OSVČ?

Rok 2023

V rámci daňového přiznání za rok 2023. Lhůta vychází na pondělí 1. dubna 2024. Elektronické podání má termín o měsíc delší. I tady platí podmínka dostatečného příjmu: Konkrétně musí OSVČ v roce 2024 dosáhnout minimálního limitu zdanitelných výdajů ve výši nejméně 113 400 Kč.

Rok 2024

Tady bonus uplatníte v rámci daňového přiznání za rok 2024. Podávat ho budete na jaře 2025. 

Výše daňové slevy na dítě pro rok 2023

Roční daňová sleva pro roky 2023 a 2024

 1. dítě: 15 204 Kč
 2. dítě: 22 320 Kč
 3. další děti: 27 840 Kč

Pokud má dítě průkaz ZTP/P, částky se automaticky zdvojnásobují.

Měsíční daňové zvýhodnění pro roky 2023 a 2024

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit i měsíčně. Poprvé uplatníte daňové zvýhodnění v měsíci, kdy se dítě narodilo. Konkrétní výše jsou:

 1. dítě: 1 267 Kč
 2. dítě: 1 860 Kč
 3. další děti: 2 320 Kč.

U dětí s průkazem ZTP/P se opět částky navyšují dvojnásobně.

Co když pracujete jen část roku

Opět to závisí na výši vaší roční hrubé mzdy. Pokud přesáhne 113 400 Kč, dostanete po ročním zúčtování daně přeplatek. To platí i v případě, že čerpáte měsíční daňové bonusy. V ročním zúčtování daně se v plném rozsahu uplatní sleva na poplatníka i daňové zvýhodnění na dítě či děti.

Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění na děti

Od prvního měsíce, kdy se dítě narodí. Stavte se v mzdové účtárně s rodným listem a potvrzením o neuplatnění slevy na dítě od druhého partnera. Pokud partner/ka pracuje, zaměstnavatel tento dokument vyplní. Pokud nepracuje, je OSVČ nebo v důchodu, stačí dodat čestné prohlášení, kde uvede, že slevu na dítě neuplatňuje.

U studujících dětí doložte za rok 2023 také potvrzení o studiu (prezenčním). Získáte slevu na studenta. Od roku 2024 přestává platit a potvrzení o studiu už potřebovat nebudete

Pokud neuplatňujete daňové zvýhodnění měsíčně, zohlední ho zaměstnavatel v ročním zúčtování daní na začátku roku 2024, respektive 2025 v případě roku následujícího. Musíte o něj ale požádat, a to do 15. února. Daňové přiznání si můžete podat také sami.

Jak uplatnit slevu na dítě

 1. Pokud jste zaměstnaní, doneste do účtárny rodný list dítěte a potvrzení o neuplatnění slevy na dítě od partnera/partnerky. Nahlaste, zda budete slevu na dítě uplatňovat měsíčně, nebo ročně. Pokud ročně, nezapomeňte do 15. února požádat o roční zúčtování daní.
 2. Pokud jste OSVČ, slevu uplatníte v rámci svého daňového přiznání, s řádným termínem 1. 4. 2024, případně o měsíc později při elektronickém podání. Se stejnými termíny počítejte i v roce 2025.

Co když máte zaměstnavatelů víc

Daňové zvýhodnění můžete čerpat jen u jednoho zaměstnavatele. Pravděpodobně zvolíte toho, kde máte nejvyšší příjmy. U něj podepište tzv. růžové prohlášení poplatníka. 

OSVČ: Jaké dokumenty doložit

K daňovému přiznání na jaře 2024 doložte: 

 • rodný list dítěte, případně potvrzení o studiu u starších dětí (za rok 2023),
 • formulář od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, že druhý rodič slevu neuplatňuje.

Tip: Na jaře 2025 už doklad o studiu dítěte nepotřebujete, sleva na studenta totiž rokem 2023 končí.

Daňový bonus na dítě 2023 a 2024

Bonus na dítě vám finanční úřad vyplatí, pokud je vaše daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu. Zaměstnanci bonus dostávají měsíčně, OSVČ jednou ročně po podání daňového přiznání.

Zatímco jiné slevy na dani, jako sleva na poplatníka, manžela/manželku s nízkými příjmy či studenta (do roku 2023) vám daň sníží maximálně do 0, u slevy na dítě dostanete rozdíl vyplacený = daňový bonus.

Kdy máte nárok na bonus na dítě v roce 2024

Na daňový bonus máte nárok jako zaměstnanci i podnikatelé. Podmínkou je opět minimální výše příjmu, a to od roku 2024:

 • U OSVČ: jde o příjmy ve výši 113 400 Kč za rok.
 • U zaměstnanců: jde o 9 450 Kč/měsíc při uplatnění měsíčního daňového bonusu (za rok 2023 to bylo 8 650 Kč měsíčně), nebo o 113 400 Kč při čerpání ročního daňového bonusu (loni to bylo 103 800 Kč).

Minimální výše bonusu, kterou vám stát vyplatí, je 100 Kč. Maximální limit stát v roce 2021 zrušil. V závislosti na počtu dětí a svém platu tak můžete získat i více než dřívějších 60 300 Kč.

Slevy na studenta a školkovné se od roku 2025 ruší

Od příštího roku v daňovém přiznání nepočítejte se slevami na studenta ani školkovné. Tyto daňové slevy od příštího roku zcela končí. Sleva na studenta činila 4 020 Kč ročně. Sleva na školkovném byla až 17 300 Kč.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář