Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Kdo, kdy a proč platí DPH?

Kdo, kdy a proč platí DPH?

K platbě DPH se můžete dobrovolně přihlásit, nebo se plátcem musíte stát kvůli výši obratu. V obou případech je nutné nezapomínat na přiznání k DPH a daň včas zaplatit do stanoveného termínu. Kdy se platí DPH a jak si co nejlépe pohlídat hranici obratu pro povinnost přihlášení k DPH?

Co je daň z přidané hodnoty (DPH)?

Mezi daněmi je nepřímá daň z přidané hodnoty jednou z těch složitějších. Zároveň se však jedná o velmi důležitý příjem do státního rozpočtu. K DPH je vázána řada formalit, jako je přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Kdy je povinná registrace k DPH?

Pokud váš obrat v posledních 12 měsících přesáhne částku 1 milion korun, musíte se povinně stát plátcem DPH. Přihlášku k registraci pro platbu DPH je nutné podat do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste obrat překročili. Nesmíte zapomínat na to, že obrat pro povinnou registraci k DPH si každý podnikatel hlídá sám.

Do obratu se započítávají částky, které jste získali za poskytování služeb, prodej produktů, pronájmy, ale i převody nemovitostí. Výjimkou je prodej dlouhodobého majetku. Konkrétní informace nabízí zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Tip: Věděli jste, že SuperFaktura nabízí přehledné sledování obratu v posledních 12 měsících? Vše vidíte v přehledech a když se přiblížíte k povinné hranici pro registraci k DPH, přijde vám v systému oznámení.

Plátcem DPH se stává i každý, kdo se stane identifikovanou osobou pro přijímání plateb ze zahraničí. Platí to ale pro zahraniční státy v rámci EU, ale pro daňové záležitosti v rámci České republiky zůstáváte stále neplátcem.

Plátce DPH po dobrovolné registraci

Plátcem DPH se můžete stát také po dobrovolné registraci. A to hlavně v případech, kdy se vám takové řešení více vyplatí. Přihlášku jednoduše podáte přes internet či datovou schránkou.

Kdy se vyplatí stát se plátcem DPH?

  • Když jsou vaši zákazníci plátci – můžete si uplatnit rozdíl mezi DPH za nákup a následný prodej.
  • Máte vyšší výdaje než příjmy – dostanete zpět rozdíl mezi DPH při nákupu a prodeji zboží.
  • Nakupujete v zemích mimo EU – v takovém případě nakupujete bez daně a zboží následně uvedete do přiznání k DPH.

Kdy podávat daňové přiznání k DPH

Daňové přiznání je nutné podávat do konce měsíce po skončení zdaňovacího období. Lepší je však stihnout termín shodný s kontrolním hlášením, což je do 25 dnů od skončení měsíce. Lednové přiznání a kontrolní hlášení tak musíte podat do 25. února a podobně. Lhůta 25 dní platí i pro čtvrtletní platby DPH.

Jako plátce DPH musíte vést evidenci k DPH. Je to nutné kvůli prokázání nároku na přeplatky.

Součástí povinných dokumentů je také kontrolní hlášení. To je nutné odvádět podle toho, jak máte nastavené platby, což znamená měsíčně nebo čtvrtletně. Jde o doplněk k přiznání pro kontrolu vydaných a přijatých faktur v daném období. Kontrolní hlášení je nutné podat do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce.

Kdy se platí DPH?

Platbu DPH je nutné provést do 25 dnů od skončení předchozího zdaňovacího období. To znamená buď 25 dní po skončení předchozího měsíce nebo čtvrtletí. Pokud vznikne nárok na vrácení DPH, vrátí vám ho úřad na uvedený účet. I tak je ale nutné podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Platby DPH mohou být měsíční. Jde o základní model, do kterého se dostanete hned po registraci. V případě splnění některých podmínek se však můžete stát také čtvrtletním plátcem. Tím si ušetříte administrativní záležitosti a vše řešíte jen čtyřikrát v rámci jednoho roku.

Čtvrtletní zdaňovací období můžete využívat při splnění podmínek:

  • obrat za předchozí kalendářní rok nebyl větší než 10 000 000 korun
  • nemáte problémy s včasným placením
  • nejste skupinou
  • změnu musíte oznámit do konce ledna v daném kalendářním roce

Ke změně dojde tak, že do kolonky s názvem „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ vyplníte kód Q. Pro měsíční platby je kódem písmeno M.

Co hrozí, když DPH neplatíte?

Máte povinnost platit DPH a neděláte to? V takovém případě na vás může přijít finanční úřad a daň vám zpětně vyměřit. K tomu ale navíc dostanete pokutu ve výši 20 % a celá pokuta může být ještě zvýšena úrokem z prodlení. Pokud jde o krácení daně ve větším rozsahu, může se jednat o trestný čin, který často končí odnětím svobody.

Dbejte tak na své povinnosti a sledujte, jestli nejste povinni platit DPH. Pomoct vám k tomu může i SuperFaktura se svým hlídáním obratu a pokud se plátcem DPH stanete, v SuperFaktuře si dokážete vyexportovat i elektronické podání k DPH pro finanční správu.

Přidat komentář