Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Kdo, kdy a proč platí DPH?

Kdo, kdy a proč platí DPH?

Článek aktualizován pro rok 2024.

K platbě DPH se můžete dobrovolně přihlásit, nebo se plátcem musíte stát kvůli výši obratu. V obou případech je nutné nezapomínat na přiznání k DPH a daň včas zaplatit do stanoveného termínu. Kdy se platí DPH a jak si co nejlépe pohlídat hranici obratu pro povinnost přihlášení k DPH?

Co je daň z přidané hodnoty (DPH)?

Mezi daněmi je nepřímá daň z přidané hodnoty jednou z těch složitějších. Zároveň se však jedná o velmi důležitý příjem do státního rozpočtu. K DPH je vázána řada formalit, jako je přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Jak funguje DPH?

Základní princip je jasný:

 1. Když nakupujete zboží a zaplatíte daň, máte nárok, aby vám ji stát vrátil při splnění podmínek podle zákona č. 235/Sb., zákona o daních z přidané hodnoty.
 2. Když zboží prodáváte a daň tedy naopak vybíráte od kupce, musíte ji odvést státu.

Sazby DPH: Novinky od roku 2024

Do konce roku 2023 existovaly v ČR celkem 3 sazby DPH: základní 21%, první snížená 15% a druhá snížená 10%. Na základě tzv. konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 ke změně sazeb:

 1. základní 21%,
 2. snížená 12%,
 3. nulová 0%.

Základní 21% sazba DPH se nově vztahuje na:

 • nealko nápoje (původně 15%), s výjimkou pitné kohoutkové vody a mléčných výrobků (12% sazba)
 • palivové dřevo a řezané květiny
 • služby typu kadeřnických, holičských, podávání točeného piva, oprava obuvi a další (viz zákon)

Snížená 12% sazba DPH se nově vztahuje na:

 • dodání potravin
 • nepravidelná pozemní a vodní hromadná přeprava osob
 • provoz lyžařských svahů
 • noviny, časopisy a periodika
 • zdravotnické a diagnostické služby
 • stavební práce rodinných a bytových domů

Nulová 0% daňová sazba DPH se nově vztahuje na:

 • dodání části knih a tiskovin
 • knihy: tištěné i elektronické, obrázkové knihy, omalovánky, brožury, zvukový záznam

Kdy je povinná registrace k DPH?

Pokud váš obrat v posledních 12 měsících v součtu přesáhne částku 2 milionů korun, musíte se povinně stát plátcem DPH. Konkrétně se plátcem stáváte od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste obrat překročili.

Přihlášku k registraci pro platbu DPH je nutné podat do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste obrat překročili. Nesmíte zapomínat na to, že obrat pro povinnou registraci k DPH si každý podnikatel hlídá sám.

Do obratu se započítávají částky, které jste získali za poskytování služeb, prodej produktů, pronájmy, ale i převody nemovitostí. Výjimkou je prodej dlouhodobého majetku. Konkrétní informace nabízí zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Tip: Věděli jste, že SuperFaktura nabízí přehledné sledování obratu v posledních 12 měsících? Vše vidíte v přehledech a když se přiblížíte k povinné hranici pro registraci k DPH, přijde vám v systému oznámení.

Kdo je plátcem DPH v ostatních případech?

Plátcem DPH se stává také každý, kdo se stane identifikovanou osobou pro přijímání plateb ze zahraničí. Platí to ale pro zahraniční státy v rámci EU, pro daňové záležitosti v rámci České republiky zůstáváte stále neplátcem.

 • Plátcem DPH se stanete také, když získáte majetek privatizací nebo prodejem obchodního závodu či jeho fúzí.
 • Plátcem DPH budete také, když zdědíte ekonomickou činnost po zesnulém, který plátcem DPH byl.

Plátce DPH po dobrovolné registraci

Plátcem DPH se můžete stát také po dobrovolné registraci. A to hlavně v případech, kdy se vám takové řešení více vyplatí. Přihlášku jednoduše podáte přes internet či datovou schránkou.

Kdy se vyplatí stát se dobrovolným plátcem DPH?

 • Když jsou vaši zákazníci plátci – můžete si uplatnit rozdíl mezi DPH za nákup a následný prodej.
 • Máte vyšší výdaje než příjmy – dostanete zpět rozdíl mezi DPH při nákupu a prodeji zboží.
 • Nakupujete v zemích mimo EU – v takovém případě nakupujete bez daně a zboží následně uvedete do přiznání k DPH.

Kdy podávat daňové přiznání k DPH

Daňové přiznání je nutné podávat do konce měsíce po skončení zdaňovacího období. Lepší je však stihnout termín shodný s kontrolním hlášením, což je do 25 dnů od skončení měsíce. Lednové přiznání a kontrolní hlášení tak musíte podat do 25. února a podobně. Lhůta 25 dní platí i pro čtvrtletní platby DPH.

Povinnosti plátce DPH

Jako plátce DPH musíte vést evidenci k DPH. Je to nutné kvůli prokázání nároku na přeplatky.

Součástí povinných dokumentů je také kontrolní hlášení. To je nutné odvádět podle toho, jak máte nastavené platby, což znamená měsíčně, nebo čtvrtletně. Jde o doplněk k přiznání pro kontrolu vydaných a přijatých faktur v daném období. Kontrolní hlášení je nutné podat do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce.

Kdy se platí DPH? Měsíčně, nebo čtvrtletně

Platbu DPH je nutné provést do 25 dnů od skončení předchozího zdaňovacího období. To znamená buď 25 dní po skončení předchozího měsíce nebo čtvrtletí. Pokud vznikne nárok na vrácení DPH, vrátí vám ho úřad na uvedený účet. I tak je ale nutné podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Platby DPH mohou být měsíční. Jde o základní model, do kterého se dostanete hned po registraci. V případě splnění některých podmínek se však můžete stát také čtvrtletním plátcem. Tím si ušetříte administrativní záležitosti a vše řešíte jen čtyřikrát v rámci jednoho roku.

Čtvrtletní zdaňovací období můžete využívat při splnění podmínek:

 • obrat za předchozí kalendářní rok nebyl větší než 10 000 000 korun
 • nemáte problémy s včasným placením
 • nejste skupinou
 • změnu musíte oznámit do konce ledna v daném kalendářním roce

Ke změně dojde tak, že do kolonky s názvem „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ vyplníte kód Q. Pro měsíční platby je kódem písmeno M.

Co hrozí, když DPH neplatíte?

Máte povinnost platit DPH a neděláte to? V takovém případě na vás může přijít finanční úřad a daň vám zpětně vyměřit. K tomu ale navíc dostanete pokutu ve výši 20 % a celá pokuta může být ještě zvýšena úrokem z prodlení. Pokud jde o krácení daně ve větším rozsahu, může se jednat o trestný čin, který často končí odnětím svobody.

Dbejte tak na své povinnosti a sledujte, jestli nejste povinni platit DPH. Pomoct vám k tomu může i SuperFaktura se svým hlídáním obratu a pokud se plátcem DPH stanete, v SuperFaktuře si dokážete vyexportovat i elektronické podání k DPH pro finanční správu.

Zrušení statusu plátce DPH

Uvažujete o zrušení statusu plátce DPH? Můžete tak učinit po roce plátcovství. Logika je opačná než při vzniku: Váš obrat nesmí překročit 2 000 000 Kč za dobu předchozích po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář