Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Do kdy je třeba podat daňové přiznání v roce 2024?

Do kdy je třeba podat daňové přiznání v roce 2024?

Abyste se vyhnuli zbytečným sankcím, měli byste znát pravidla a termíny, které se s (ne)podáním daňového přiznání spojují. Dokdy podat daňové přiznání za rok 2023, jaké dokumenty budete potřebovat a na co všechno myslet? Přinášíme vám přehled termínů a pravidel pro fyzické i právnické osoby pro rok 2024.

Termíny podání daňového přiznání pro fyzické osoby

Termín podání daňového přiznání se liší v závislosti na tom, jaký způsob podání si zvolíte.

Fyzické osoby, které se rozhodnou podávat daňové přiznání elektronickou formou, mají lhůtu podání prodlouženou o jeden měsíc. Daňové přiznání mohou podávat až do 2. května 2024.

Pokud jste OSVČ a využíváte paušální režim bez žádných dalších zdanitelných příjmů, nemusíte podávat přiznání vůbec.

Nezapomeňte. Jste-li OSVČ, můžete si daňové přiznání vyplnit jednoduše sami online již za pár minut (včetně přehledu pro pojišťovny). Pro klienty SuperFaktury se slevou 15 % při použití kuponu: SUPER15

Pokud byste se rozhodli, že daňové přiznání za vás podá daňový poradce nebo advokát, lhůta pro podání se prodlužuje až do 1. července 2024.

V klasické papírové podobě, učinit tak musíte do 2. dubna 2024.  Avšak pozor – pokud máte zřízenou Datovou schránku jste povinni podávat přiznání elektronicky. (V roce 2023 byla Datová schránka zřízená automaticky všem OSVČ)

Mohlo by vás zajímat: Paušální výdaje: co to znamená a komu se vyplatí

Termíny podání daňového přiznání pro právnické osoby

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. musí podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se následně může prodloužit na 4 měsíce v případě, že se daňové přiznání podává elektronicky.

Podání může být prodlouženo také na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě, že má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo daňové přiznání za něj podává daňový poradce.

Právnické osoby musí následně podávat také daňové přiznání za různá období jako například:

 • za období předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka,
 • za období předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci,
 • za období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak.

Za taková období je nutné podat daňové přiznání do 3 měsíců od konce měsíce, kdy k dané fúzi, zápisu nebo jiným změnám došlo. Další informace a jednotlivá období, za která je třeba podat daňové přiznání, najdete na oficiální webové stránce Finanční správy ČR.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání můžete podat:

 • elektronicky,
 • poštou,
 • osobně na finančním úřadě.

Má-li však daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, případně mu zákon ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, může daňové přiznání podat pouze elektronicky, a to ve formě a struktuře, kterou zveřejnil správce daně.

Kam podat daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává na příslušný finanční úřad a to jak fyzicky tak elektronicky. Místní příslušnost se v případě fyzické osoby řídí místem jejího pobytu, to znamená adresou trvalého pobytu, jde-li o občana České republiky. V případě cizince se jedná o adresu hlášeného místa pobytu. Pokud takové místo není možné určit, místem pobytu se rozumí místo v České republice, kde se osoba zdržuje.

V případě fyzických osob se za místní příslušnost rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním či jiném obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde právnická osoba skutečně sídlí.

Nové limity pro daňové přiznání

Výše limitů zdanitelných příjmů pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se mění. Tato změna platí pro daňové přiznání za rok 2023. Změna limitů je následující:

 • výše limitu pro povinnost podat daňové přiznání se zvyšuje na 50 000 Kč z dosavadních 15 000 Kč
 • výše limitu pro další příjmy podle § 7 až § 10 ZDP se zvyšuje na 20 000 Kč, pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zatím to byl limit 6 000 Kč).

Zaplacení daně

Daň, která se vám vypočítá v daňovém přiznání, má splatnost poslední den stanovený pro podání daňového přiznání. K zaplacení daně je možné využít jednu z těchto alternativ:

 • bezhotovostní platba prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,
 • v hotovosti na příslušném finančním úřadě,
 • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Daň platíte na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky. Předčíslí pro daň z příjmu fyzických osob je 721 a pro daň z příjmu právnických osob je 7704.

Pokud platíte daň jako fyzická osoba, variabilní symbol je vaše rodné číslo a konstantní symbol je v případě bezhotovostní platby 1148. Když platíte daň jako právnická osoba, variabilní symbol představuje vaše identifikační číslo.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář