Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Do kdy je třeba podat daňové přiznání v roce 2023?

Do kdy je třeba podat daňové přiznání v roce 2023?

Abyste se vyhnuli zbytečným sankcím, měli byste znát pravidla a termíny, které se s (ne)podáním daňového přiznání spojují. Dokdy podat daňové přiznání za rok 2022, jaké dokumenty budete potřebovat a na co všechno myslet? Přinášíme vám přehled termínů a pravidel pro fyzické i právnické osoby pro rok 2023.

Termíny podání daňového přiznání pro fyzické osoby

Termín podání daňového přiznání se liší v závislosti na tom, jaký způsob podání si zvolíte. V případě, že jej podáte v klasické papírové podobě, učinit tak musíte do 3. dubna 2023. Tiskopis daňového přiznání si můžete vyzvednout přímo na finančním úřadě, případně si jej můžete stáhnout z webové stránky Finanční správy nebo z portálu Moje daně.

Fyzické osoby, které se rozhodnou podávat daňové přiznání elektronickou formou, mají lhůtu podání prodlouženou o jeden měsíc. Daňové přiznání mohou podávat až do 2. května 2023.

Nezapomeňte. Jste-li OSVČ, můžete si daňové přiznání vyplnit jednoduše sami online již za pár minut (včetně přehledu pro pojišťovny). Pro klienty SuperFaktury se slevou 15 % při použití kuponu: SUPER15

Pokud byste se rozhodli, že daňové přiznání za vás podá daňový poradce nebo advokát, lhůta pro podání se prodlužuje až do 3. července 2023.

Mohlo by vás zajímat: Paušální výdaje: co to znamená a komu se vyplatí

Termíny podání daňového přiznání pro právnické osoby

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. musí podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta se následně může prodloužit na 4 měsíce v případě, že se daňové přiznání podává elektronicky.

Podání může být prodlouženo také na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě, že má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo daňové přiznání za něj podává daňový poradce.

Právnické osoby musí následně podávat také daňové přiznání za různá období jako například:

  • za období předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka,
  • za období předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci,
  • za období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak.

Za taková období je nutné podat daňové přiznání do 3 měsíců od konce měsíce, kdy k dané fúzi, zápisu nebo jiným změnám došlo. Další informace a jednotlivá období, za která je třeba podat daňové přiznání, najdete na oficiální webové stránce Finanční správy ČR.

Odklad daňového přiznání

Pokud daňový subjekt nestíhá podat daňové přiznání v řádném čase, může využít jeho odkladu. Druhý termín pro podání je stanoven na 2. května 2023. V takovém případě je však možné podat daňové přiznání už jen elektronickou formou.

Víte už teď, že potřebujete posunout termín daňového přiznání? Vyřešte odklad do pár minut vyplněním jednoduchého formuláře a získejte čas k dobru.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání můžete podat:

  • osobně na finančním úřadě,
  • poštou,
  • elektronicky.

Má-li však daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, případně mu zákon ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, může daňové přiznání podat pouze elektronicky, a to ve formě a struktuře, kterou zveřejnil správce daně.

Právnické osoby mají následně ještě jednu možnost, jak podat daňové přiznání, a to ve formě datové zprávy. K jejímu vytvoření může subjekt využít aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO), která je dostupná na portálu Moje daně.

Kde podat daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává na příslušný finanční úřad. Místní příslušnost se v případě fyzické osoby řídí místem jejího pobytu, to znamená adresou trvalého pobytu, jde-li o občana České republiky. V případě cizince se jedná o adresu hlášeného místa pobytu. Pokud takové místo není možné určit, místem pobytu se rozumí místo v České republice, kde se osoba zdržuje.

V případě fyzických osob se za místní příslušnost rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním či jiném obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde právnická osoba skutečně sídlí.

Zaplacení daně

Daň, která se vám vypočítá v daňovém přiznání, má splatnost poslední den stanovený pro podání daňového přiznání. K zaplacení daně je možné využít jednu z těchto alternativ:

  • bezhotovostní platba prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,
  • v hotovosti na příslušném finančním úřadě,
  • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

Daň platíte na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky. Předčíslí pro daň z příjmu fyzických osob je 721 a pro daň z příjmu právnických osob je 7704.

Pokud platíte daň jako fyzická osoba, variabilní symbol je vaše rodné číslo a konstantní symbol je v případě bezhotovostní platby 1148. Když platíte daň jako právnická osoba, variabilní symbol představuje vaše identifikační číslo.

Přidat komentář