Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Paušální výdaje: co to znamená a komu se vyplatí

Paušální výdaje: co to znamená a komu se vyplatí

Článek byl původně zveřejněn v roce 2013. Vzhledem k tomu, že téma je stále aktuální, provedli jsme jeho aktualizaci.

Přečtěte si aktualizovaný článek OSVČ a paušální daň. Dozvíte se v něm o nových pásmech paušální daně a měsíčních zálohách pro rok 2023.

Paušální výdaje jsou pojem často se opakující a samozřejmě znějící. Navzdory tomu zaznívá od podnikatelů často otázka, co tento pojem znamená, případně si ho pletou s jinými podobně znějícími pojmy.

Paušální výdaje, resp. výdaje procentem z příjmů, jsou de facto legální fiktivní výdaje, které si, podle českého zákona o dani z příjmů, může podnikatel (fyzická osoba) uplatnit. Jinými slovy OSVČ si svoje příjmy může snížit o 30 – 80 %, i když v daném roce žádné výdaje neměl. Z 30 – 80 % svých příjmů – na rozdíl od zaměstnance – daně nezaplatí. Pro mnohé je to proto legální daňová výhoda.

Příklad bez použití paušálních výdajů

Martin má živnost volnou a vydělal v r. 2020 jako OSVČ 340 000 Kč. Na svoje podnikání vynaložil skutečné výdaje (software, hardware, telefon, odvody) ve výši 90 000 Kč. Jeho daňový základ je tedy 340 000 Kč mínus 90 000 Kč, tj. 250 000 Kč. Z této sumy si (po odečtení slevy na dani) vypočítá daň z příjmu.

Příklad s použitím paušálních výdajů

Totožný Martin se rozhodne pro rok 2020 uplatnit paušální výdaje. Ze sumy příjmů 340 000 Kč vypočítá paušální výdaje ve výši 60 %, tj. 204 000 Kč. Jeho základ daně je 340 000 Kč – 204 000 Kč = 136 000 Kč. Z této sumy si (po odečtení slevy na dani) vypočítá daň z příjmů. Bude tedy výrazně nižší, než když by použil svoje skutečné výdaje.

Kolik procent mohu uplatnit

Výše procent paušálních výdajů se liší podle druhu příjmů. (§7 odst.7)

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných (max. do částky 1 600 000 Kč ročně).
  • 60 % ze příjmů ze všech živností kromě řemeslných (max. do částky  1 200 000 Kč ročně).
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. Nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
  • 30 % z příjmu z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Více příjmů

Pokud máme více druhů příjmů pro které platí různá procenta paušálních výdajů, tak si jednotlivé příjmy evidujeme zvlášť a v daňovém přiznání uplatníme k jednotlivým příjmům příslušné procento výdajů. Není ale možné kombinovat reálné a paušální výdaje pro jednotlivé příjmy. Čili pokud si ze zisku z řemeslné činnosti uplatním  80 % paušální výdaj, tak už nemohu u příjmů z volné živnosti uplatnit skutečné výdaje a musím také uplatnit 60 % paušální výdaj.

Výjimku tvoří pouze příjem z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Jinými slovy řečeno jde o příjem z pronájmu nemovitosti, která není zařazená do obchodního majetku. Neboli nemovitost, kterou jsme si neodepsali jako výdaj pro podnikání. Nejčastěji se může jednat o pronájem bytu. V tomto případě mohu uplatnit skutečné výdaje v podnikání a paušální výdaj 30 % z pronájmu.

Se slevou na dítě a manžela/manželku

Od roku 2018 opět můžeme při uplatnění paušálních výdajů využít daňovou slevu na dítě nebo manžela/manželku.

Komu se paušální výdaje vyplatí

  • podnikateli, který nemá žádné reálné výdaje – jde tedy o OSVČ s vysokým podílem duševní práce a s poskytováním zejména služeb nehmotného charakteru (umělci, novináři, marketéři apod.)
  • zároveň nechce platit hodně za zpracování agendy – zpracování evidencí pro podnikatele s paušálními výdaji je poměrně levnější a v mnoha případech se dá realizovat jednorázově na konci roku.

Komu se vyplatí skutečné výdaje

  • Podnikatelům, kterým celkové výdaje tvoří výrazně vyšší sumu než paušální výdaje.
  • OSVČ, která dosáhla vysokých příjmů a potřebuje si je co nejefektivněji snížit.
  • Živnostníci, pro které náklady na účetnictví neznamenají výraznou nákladovou položku (resp. náklady za účetnictví vynaloží rádi, jelikož mohou ušetřit peníze na daních).

Zákony

více o daních z příjmů – zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
více o paušálních výdajích – § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
více o slevách na dani – § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář