Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

OSVČ a paušální daň

OSVČ a paušální daň

Některým OSVČ – především těm svobodným, bezdětným, které nejdou v blízké době řešit hypotéku – může přijít vhod zapojit se do paušálního režimu (paušální daň) a ušetřit si tak administrativu s budoucím daňovým přiznáním.

Co je paušální daň?

Paušální daň obsahuje:

 • zálohu na zdravotní pojištění +
 • zálohu na pojistné na důchodové pojištění +
 • zálohu na daň z příjmu

Jde o jednu částku, kterou OSVČ platí měsíčně. Paušální daň si však nepleťte s paušálními výdaji, které si OSVČ může uplatnit při podání daňového přiznání z příjmu.

Výhody paušální daně pro OSVČ:

 • Není potřeba podat daňové přiznání (pokud nebyly porušené podmínky paušální daně počas zdaňovacího období).
 • Není potřeba podat přehledy pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovnu.

Nevýhody paušální daně pro OSVČ:

 • Není možné uplatnit slevy na dani, daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky, či úroky z hypoték.

Kdo může být daňovým poplatníkem v paušálním režimu? (od r. 2023)

Paušální daň může využít OSVČ, která:

 • Není plátcem DPH a která ani nemá registrační povinnost k DPH (netýká se to však identifikovaných osob).
 • Není společníkem veřejné obchodní společnosti, ani komplementářem komanditní společnosti.
 • Není v insolvenčním řízení.
 • Nemá příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně – napríklad OSVČ pracující na dohodu o provedení práce).
 • Má příjem z kapitálového majetku, příjmy z nájmu nebo ostatních příjmů (§9, §10 zákona č. 586/1992 o daních z příjmu) pokud nepřekročí ročně 50 000 Kč.
 • Splnila podmínky pro vstup do jednoho z 3 pásem paušálního režimu.

Pásma paušální daně

Zákon o daních z příjmu rozlišuje 3 pásma paušálneho režimu, do kterých může podnikatel-fyzická osoba vstoupit.

I. pásmo paušální daně je pro OSVČ:

 • s příjmy do 1 000 000 Kč,
 • s příjmy do 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % z nich tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmu nebo 60 % z příjmu,
 • s příjmy do 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % z nich tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmu.

II. pásmo paušální daně je pro OSVČ:

 • s příjmy do 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, a
 • s příjmy do 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % z nich tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmu nebo 60 % z příjmu.

III. pásmo paušální daně je pro OSVČ:

 • s příjmy do 2 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.

 

Měsíční záloha na paušální daň v roce 2023

Pásmo Celková mesační záloha Záloha na daň z příjmu Záloha na zdravotní pojištění Záloha na důchodové pojištění
I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 2 722 Kč 3 386 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 3 591 Kč 7 446 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 5 292 Kč 11 388 Kč

 

Mohlo by vás zajímat: Jak správně zaplatit paušální daň?

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář