Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Začínající podnikatel a fakturace

Jak začít podnikat #4

Začínající podnikatel a fakturace

V následujícím článku vám stručně vysvětlíme základní postup fakturace. Jak by měl podnikatel vystavovat faktury a na jaké náležitosti nesmí při fakturaci zapomenout, abychom mohli dokument považovat za účetní doklad a tím pádem se nemuseli obávat daňové kontroly.

Fakturace a její proces:

Zkusíme si zahrát na fiktivního začínajícího podnikatele, webdesignera, který se tím pádem orientuje na prodej služeb. Nastane situace, kdy ho osloví firma, která chce kompletně graficky předělat svoji webovou prezentaci a žádá cenovou nabídku.

1. Cenová nabídka

nepředstavuje účetní doklad a neeviduje se tím pádem do účetnictví. Je to dokument, v kterém oficiálně uvádíte svoje cenové podmínky za výkon služby, respektive prodej výrobku a čekáte na vyjádření klienta.

Cena byla pro klienta vyhovující, cenovou nabídku od designéra tedy odsouhlasila. Náš podnikatel pokračuje dalším krokem a to vystavením objednávky.

2. Objednávka

objednávka také nepředstavuje účetní doklad a neeviduje se do účetnictví. Představuje písemný závazek dodavatele, že svůj výrobek nebo službu dodá na základě podmínek, na kterých se obě strany dohodly. Mít schválenou objednávku je velkou výhodou i v případě, že klient nakonec za dodanou službu/výrobek nezaplatí. Objednávka může být jedním z dokumentů, na základě kterého můžete vymáhat dluh.

Firma s objednávkou souhlasí a tak se webdesignér rozhodne, že před začátkem práce si řekne o zálohu, jako potvrzení zájmu o jeho službu. Vystaví tedy zálohovou fakturu.

3. Zálohová faktura

říkáme jí i proforma faktura. Nepředstavuje skutečnou fakturu, i když název říká něco jiného. Jde jen o jakýsi podklad pro platbu, respektive výzvu ve formě dokumentu, prostřednictvím kterého dodavatel žádá od odběratele zálohu (platbu předem). Zálohové faktury je především dobré vystavovat neznámým klientům, s kterými ještě nemáte žádné zkušenosti. I proto, abyste se ujistili, že klient opravdu alespoň část práce zaplatí. Více o zásadách vytvoření zálohové faktury.

Po přijetí zálohy na bankovní účet vystaví webdesignér už skutečnou fakturu.

4. Faktura

plní funkci účetního dokladu a eviduje se do účetnictví.

Postup fakturace na konkrétním příkladu

O faktuře:

Jako živnostník nebo s.r.o. podnikáte, tak předpodkládáme, že prodáváte výrobek nebo svoje služby. Pamatujte, že vše je potřeba mít zdokumentované, neboť nemáte-li doklad, tak máte smůlu. Jako příklad uvádíme koupi nových bot – pokud nemáte účet k botám, zbytečně je můžete jít reklamovat a není to kvůli neochotě prodavačky, ale proto, že reklamace musí byt něčím podložená. Takže doklady je třeba uchovávat, nejen došlé-dodavatelské faktury (od vašich dodavatelů), ale i vydané-odběratelské faktury, tedy faktury, které vystavíte vy sami vašim zákazníkům (odběratelům).

Všeobecně rozlišujeme tři typy podnikatelů na základě platné legislativy:

 1. Neplátce DPH
 2. Plátce DPH
 3. Identifikovaná osoba

Každý z nich se musí řídit všeobecně platnými pravidly fakturace, které musí každý daňový doklad obsahovat.

Všechny díly seriálu:

 1. Zvolit si živnost nebo s.r.o?
 2. Adresa a sídlo začínajícího podnikatele
 3. Administrativa začínajícího podnikatele
 4. Začínající podnikatel a fakturace
 5. Webové stránky a sociální sítě
 6. Jak zviditelnit web o kterém nikdo neví 1/2
 7. Jak zviditelnit web o kterém nikdo neví 2/2
 8. Publikování zajímavého obsahu: Přinese vám více zákazníků? – 1/2
 9. Publikování zajímavého obsahu: 11 typů content marketingu – 2/2
 10. Time management: Jak s ním začít? – 1/2
 11. Time management: Jak s ním začít? – 2/2
 12. Jak najít ty správné zaměstnance

Přidat komentář