Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Změny od 1.7.2021: eshopy a prodej zboží na dálku / do zahraničí

Změny od 1.7.2021: eshopy a prodej zboží na dálku / do zahraničí

Od 1.7.2021 čekají ecommerce scénu změny v oblasti DPH při prodeji zboží na dálku. Mění se pravidla a limity, které přinesou pro eshopy prodávající zboží spotřebitelům do jiných států EU jednotná pravidla. Změny mají podnikatelům ulehčit podávání daňových přiznání k DPH, pokud přesáhnou hranici prodejů na dálku do jiných krajin EU.

Eshopy a prodej zboží na dálku

Avizované změny sjednotí podmínky pro eshopy, které prodávají zboží svým zákazníkům i do jiných států v EU, než v kterém podniky sídlí. Změny se dotknou všech českých eshopů s hmotným zbožím, které řeší transakce B2C (dodání osobám nepovinným k dani i mimo ČR do jiných krajin unie).

Jde o tzv. zasílání zboží, které se v naši legislativě upravuje na pojem prodej zboží na dálku.

Český eshop prodávající zboží nejen v ČR, ale i koncovým spotřebitelům (osobám nepovinným k dani) z krajin EU (například na Slovensko, do Rakouska a Polska) si musí sledovat hranici obratu svých plnění do zahraničí pro každou krajinu, aby uhlídal, kdy se musí v dané krajině povinně registrovat jako plátce DPH. Do 30.6.2021 mají krajiny EU stanovenou vlastní hranici obratu, od 1.7.2021 se však sjednocují, t. j. už se nebude přihlížet na dosažení obratu povinné registrace k DPH pro každý členský stát samostatně (probíráme níže v článku).

Po registraci jako plátce DPH v zahraničí, dostane podnikatel zahraniční DIČ, fakturuje za cenu včetně zahraniční DPH, podává zahraniční přiznání k DPH a odvádí (platí) daň v zahraničí. A to v každé krajině, kde se stane plátcem DPH.

Od začátku července 2021 se tyto podmínky související s limity a registrací pro DPH v zahraničí a podávání přiznání mění.

Nový limit povinné registrace k DPH v zahraničí od 1.7.2021

Od 1.7.2021 přichází k sjednocení limitu obratu prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) ve všech státech EU na prahovou hodnotu 10 000 EUR. Nově (od 1.7.2021) se počítá s ohledem na celkovou hodnotu přeshraničních plnění do všech států EU při prodeji zboží na dálku na rozdíl od původního sledování (do 30.6.2021) jednotlivých limitů pro každý členský stát samostatně, které se ruší.

A zde si třeba dát pozor, protože nový limit se sice sjednocuje, ale v porovnání s doteď platnými limity v jednotlivých krajinách je výrazně nižší. Například oproti doposud 35 000 EUR při prodeji do SR a nebo potěšující 100 000 EUR při prodeji do Německa.

Nový limit prodeje zboží na dálku 10 000 EUR bez daně si třeba sledovat za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok a to za všechny prodeje zboží na dálku do jiných členských států spolu. Takže eshopy, které výjimečně zašlou zboží v nižší sumě koncovým spotřebitelům do zahraničí, nemusí změnu v dosavadním fungování ani postřehnout.

Pozor! Nový limit 10 000 EUR se týká prodeje zboží na dálku do ostatních krajin EU – není radno si ho mýlit s českou hranici obratu 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, při které se český podnikatel – neplátce DPH, musí povinně registrovat za plátce DPH v ČR. Více v článku o obratu pro povinnou registraci k DPH.

Registrace za plátce DPH kvůli prodeji do zahraničí

Při překročení limitu obratu prodeje zboží na dálku do jiné krajiny v EU, je český podnikatel (eshop) povinný se v této krajině registrovat za plátce DPH. Takto to funguje do 30.6.2021 a zůstává vlastně i po tomto datu, ale podnikatel bude mít i druhou možnost – OSS.

Jelikož registrace pro DPH v zahraničí představuje velkou administrativní zátěž, od 1.7.2021 budou moci podnikatelé využít registraci přes OSS (One Stop Shop) – a využívat režim EU. Jde o režim jednoho správního místa, v kterém bude podnikatel z ČR moci odvádět DPH ostatním krajinám EU, v kterých sídlí jeho zákazníci bez toho, aby se v každé krajině musel registrovat jako plátce DPH. Svoji povinnost si splní registrací v režimu OSS.

Například: Český eshop, plátce DPH i v ČR, překročí v srpnu 2021 limit prodeje zboží na dálku 10 000 EUR bez daně na Slovensku – nemusí se registrovat za plátce DPH přímo na Slovensku (nebude mít přidělené slovenské číslo plátce DPH), ale zaregistruje se přes OSS (zůstane mu jedno číslo plátce DPH – to doposud české), daň odvede daňovému úřadu v ČR a pomocí podání přiznání přes OSS bude daň za poskytnuté plnění slovenským zákazníkům odvedena do SR.

Nejde přitom o žádnou novinku. Zvláštní režim MOSS máme už od r. 2015 pro prodejce digitálních služeb (prodej e-booků, online kurzů, fotografii, aplikaci atd.). Od července 2021 se MOSS (Mini One Stop Shop) rozšiřuje i o prodej zboží na dálku a stává se zvláštním režimem OSS.

Prodej zboží na dálku – možnosti registrace za plátce DPH

Od 1.7.2021 bude mít tedy český podnikatel (eshop) po překročení limitu prodeje zboží na dálku dvě možnosti, jak bude DPH-čku do zahraničí odvádět:

  • Zvolí si starý, ale stále platný způsob – zaregistruje se jako plátce DPH v daný krajině (dostane zahraniční číslo plátce DPH), prodeje bude do zahraničí fakturovat s jejich místní sazbou DPH a platit DPH-čku místním daňovým institucím v zahraničí.
  • Využije registraci přes jedno správní místo OSS (nemusí se registrovat v zahraničí), v rámci kterého ví přes režim EU z ČR odvádět DPH členským krajinám bez toho, aby se v nich musel registrovat. No stále platí, že při fakturování do zahraničí musí uvést sazbu DPH krajiny EU, z které je jeho zákazník (osoba nepovinná k dani).

Praktické příklady pro plnění od 1.7.2021

Příklad 1.

Český eshop, neplátce DPH, prodává zboží ze svého skladu v ČR i soukromým osobám (koncovým spotřebitelům) do SR, Rakouska a Maďarska (prodej zboží na dálku). Celková hodnota přeshraničních plnění takovým zákazníkům nepřesahuje 10 000 EUR. Mění se pro tento eshop něco?

Jelikož hodnota přeshraničních plnění (prodej zboží na dálku) nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR, prodává zboží tak, jako by to byly plnění v ČR (tuzemsku).

Jako neplátce DPH si však musí uhlídat i plnění v tuzemsku (v ČR) pro své české zákazníky, jelikož při dosáhnutí obratu 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců je povinný se registrovat za plátce DPH v ČR.

Příklad 2.

Český eshop, plátce DPH v ČR, vykonává prodej zboží na dálku zákazníkům i do jiných krajin EU a přesáhne dohromady za všechny přeshraniční prodeje bez daně hodnotu 10 000 EUR. Co se pro něho mění?

Bude se muset registrovat za plátce DPH ve všech státech, kam dodal zboží, a nebo využije možnost registrovat se do zvláštního režimu jednoho správního místa – OSS. Zároveň takové prodeje budou mít místo plnění (místo zdanění) v členském státě, do kterého je zboží přepravené (kde sídlí jeho zákazníci), takže faktury jim bude muset vystavovat se správnou sazbou DPH členského státu, v kterém zboží skončí.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

2 komentáře

Dobrý den, můžu se zeptat, jak se postupuje v případě, že český plátce se již dříve zaregistroval k DPH na Slovensku, protože tam překročil limit tehdy 34 tis EUR (do jiných států EU zasílá jen minimálně) - musí tu registraci na Slovensku zrušit, aby se mohl zaregistrovat do režimu OSS (kvůli tomu, že zasílá i do jiných států EU, byť jen minimálně)?
Dobrý deň, odporúčame kontaktovať priamo miestne finančné správy v SR a v ČR a overiť si u nich správny postup pre zrušenie registrácie za platiteľa DPH v SR a registrácie do režimu OSS v ČR, prípadne kontaktovať daňového poradcu.

Přidat komentář