Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Student OSVČ a daně + pojištění: co všechno se na něho vztahuje?

Student OSVČ a daně + pojištění: co všechno se na něho vztahuje?

Do velké míry se na něho vztahují stejná pravidla jako na ostatní živnostníky, resp. OSVČ. Rozdíly jsou zejména v placení záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Projdeme si nicméně pravidla pro daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění i DPH.

Student OSVČ a daň z příjmů

Na studenta OSVČ (živnostníka) se vztahují tyto úlevy:

 • Od svých příjmů z podnikání si může odpočítat především skvělé tzv. paušální výdaje procentem z příjmu až do 80 % (v závislosti od předmětu podnikání). Může však uplatnit i skutečné výdaje.
 • Daňová sleva na poplatníka.
 • Sleva na vyživovanou manželku/manžela a dítě.
 • Sleva na studenta (pro rok 2021 jde o měsíční slevu ve výšce 335 Kč tj. 4020 Kč ročně). Nárok vzniká jen za ty měsíce, kdy má status studenta a současně nedosáhl věku 26 let (k daňovému přiznání doloží potvrzení o studiu).

V oblasti daní se studenti řídí stejnými podmínkami jako „běžná“ OSVČ.

Student OSVČ a zdravotní pojištění

V tomto případě je student živnostník (OSVČ) ve výhodě. Pokud by měl status OSVČ jako hlavní činnost bez kombinace se studiem, musel by platit alespoň minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění (za každý měsíc podnikání). Tj. v roce 2021 jde o měsíční sumu 2393 Kč, při podnikání během celého roku jde o sumu 28 716 Kč. A to i v případě, že vydělal nulu, byl v mínuse, nebo z jeho základu daně z příjmu bychom zákonným výpočtem vypočítali nižší odvody. Pokud však vydělá více, a z jeho základu daně v daňovém přiznání vychází celkové roční zdravotní pojištění vyšší, než již zaplacené minimum, tak si zdravotní pojišťovna bude žádat rozdíl.

Student OSVČ musí nahlásit své zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Jako OSVČ (živnostník) v kombinaci se studiem:

 • V prvním roku podnikání při studiu zálohy na zdravotní pojištění z příjmu z podnikání neplatí.
 • Po skončení prvního roku platí zdravotní pojišťovně ve skutečně vypočítané výšce (na základě podaného Přehledu o příjmech a výdajích mu zdravotní pojišťovna vypočítá pojistné).
 • V druhém roku podnikání při studiu už platí zálohy na zdravotní pojištění (na základě výšky zisku z prvního roku podnikání).
 • Po skončení druhého roku opět na základě podaného přehledu, vznikne na základě skutečného příjmu buď přeplatek nebo nedoplatek na zdravotním pojištění a zjistí se nová výška záloh.

Student OSVČ a sociální pojištění

Musí na okresní správě sociálního zabezpečení oznámit začátek podnikání.

Jako OSVČ (živnostník) v kombinaci se studiem:

 • Povinnost platit sociální pojištění se na něho nevztahuje.
 • Musí si však dát pozor, pokud jeho zisk ze živnosti přesáhne tzv. rozhodnou částku pro účast na důchodovém pojištění (pro rok 2021 částka 85 085 Kč).
 • Při přesáhnutí rozhodné částky musí totiž doplatit pojištění za uplynulý rok a začít platit každý měsíc zálohy na sociální pojištění (pro rok 2021 stanovena na 2035 Kč).
 • Pokud rozhodnou částku nepřekročí, nemusí pro další období platit ani zálohy na pojištění.

Dosáhnutí věku 26 let u studenta, který vykonává podnikatelskou činnost znamená, že z jeho podnikání se stává hlavní činnost a bude muset platit zálohy na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Do 8 dnů musí informovat Českou správu sociálního zabezpečení a jeho zdravotní pojišťovnu, a ty mu oznámí každoměsíční zálohu na pojištění.

Student OSVČ a DPH (daň z přidané hodnoty)

Je to samostatná další daň, která se týká pouze části podnikatelů:

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář