Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Jak fakturovat na přelomu roku – číslování, zálohy, zdanění

V praxi se občas stane, že se po “přehoupnutí” nového roku udělá trochu chaos v dokladech, resp. jejich číslování a číselných řadách. Vzhledem k tomu, že účtovacím obdobím bývá nejčastěji kalendářní rok od 1.1. do 31.12., vžilo se v praxi samotné číslování pro každý samostatný rok. Jinými slovy: číselné řady všech účetních nebo daňových dokladů by měly začínat od čísla 1. Také není vždy jasné, co se zálohovými fakturami a jejich uhrazením. Dnes tedy “přelomové” téma.

Ostré faktury: Do kterého roku, resp. číselného řádu

 • Pokud se faktura vztahuje za službu nebo výrobek, týkající se roku 2019 – např.: za prosinec nebo za některé konkrétní datum – patří ještě do starého roku. Tedy bude mít číslo ještě z číselné řady pro rok 2019. Pokud má např. podnikatel v případě faktur číselný řád ve tvaru RRRRCCC, faktura za reklamní služby v 12/19 bude mít číslo 2019051.
 • Pokud se faktura týká čehokoliv co bylo dodané v roce 2020, čísluje se už novým číselným řádem, např.: 2020001, 2020002, atd.
 • Není tedy podstatné, kdy byla faktura vystavená ani kdy byla uhrazena – z hlediska jejího zpracování v účetnictví a zejména DPH patří do číselného řádu roku, na který se vztahuje. Je sice možné, aby byla např. faktura vztahující se na rok 2019 vystavená v roce 2020 a zařazená do číselného řádu roku 2020 – účetní metody umožňují výnos z něj “hodit” do starého roku 2019. V případě plátců DPH je však obzvlášť důležité datum uskutečnění zdanitelného plnění, které určuje, do kterého období ji zařadit a zpracovat – zejména z toho důvodu je tedy užitečné vystavit fakturu s datem a číslem spadajícím do daného zdaňovacího období. Příklad: fakturu za služby dodané od 1.12 do 31.12.2019 sice reálně vystavíme např. 5.1.2020, ale jako datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedeme 31.12.2019 a očíslujeme ji číslem týkajícím se ještě roku 2019. (Jak na to v SuperFaktuře? – přejděte na poslední odstavec v tomto článku). Rozdílných a zajímavých případů v praxi bývá více, konkrétní řešení proto často závisí na konkrétní situaci.

Zálohy: kdy se daní a kdy ne?

SuperFaktura dostala i zajímavou otázku od klienta ohledně zdaňování inkasovaných záloh. Co, v jaké firmě, a kdy se zdaňuje, vysvětlujeme na modelových situacích:

Situace č.1:

 • zálohová  faktura byla vystavená ještě v roce 2019 (v číselné řadě pro rok 2019)
 • uhrazena byla také v roce 2019
 • k definitnímu dodání služby či výrobku dojde až v novém roce 2020
 • ostrá účetní faktura bude vystavená v roce 2020 (v nové číselné řadě)

OSVČ s daňovou evidencí nebo s paušálními výdaji:
zdaňují svoje zinkasované příjmy.  Zinkasovaná záloha tedy patří do příjmů roku 2019.

V (podvojném) účetnictví zinkasovaná záloha v r.2019 ještě není výnosem a pokud k definitnímu dodání dojde až v novém roce 2020, celková fakturovaná suma půjde do výnosů v r. 2020.

Situace č.2:

 • zálohová faktura byla vystavená ještě v r. 2019 (v číselné řade 2019)
 • uhrazena byla v r. 2020
 • k definitivnímu dodání služby nebo výrobku však dojde až v novém roce 2020
 • ostrá účtovací faktura bude vystavená v roce 2020 (v nové číselné řadě)

OSVČ s daňovou evidencí nebo OSVČ s paušálními výdaji:
zdaňují svoje zinkasované příjmy. Zinkasované zálohy tedy patří do příjmů roku 2020, za rok 2019 jej nezdaňují.

Firmy s (podvojným) účetnictvím zdaňují svoje výnosy. V r. 2019 nejenže nic nezinkasovali, také ani nedodali – nemají tedy co zdaňovat. Zálohu zinkasovanou v roce 2020 do výnosů nezaúčtují. Do výnosů r. 2020 půjde celková fakturovaná suma za dodávku v roce 2020.

SuperFaktura a přechod na nový rok

Pokud používáte roční resetování číselníku, od 1.1.2020 začne SuperFaktura automaticky číslovat faktury vytvořené s datem vystavení v roce 2020 od čísla 1. To znamená, že v případě faktur s číselnou řadou ve formátu RRRRCCC, faktura s datem vystavení 1.1.2020 bude mít číslo 2020001.

I v případě, pokud byste vytvořili fakturu s datem vystavení 1.1.2020, ale s datem uskutečnění zdanitelného plnění do starého roku – 31.12.2019, tak faktura bude mít číslo v novém roce 2020001.

Pokud reálně vytváříte fakturu v novém roce 2020, ale potřebujete ji dostat ještě do zdaňovacího období 2019 a číselné řady roku 2019, dokážete to tak, že datum vystavení faktury i  zdanitelné plnění upravíte na datum 31.12.2019 – SuperFaktura sama nastaví číslo na faktuře ještě do roku 2019 (např. jako 2019051).

6 komentářů

Dobrý den,pĕknĕ dĕkuji za odpoveď. Mne šlo o zaúčtovaní .to můžu zaúčtovat výnosy do roku 2017 - M 311 /D 602 dph M311 /D343 nebo M385/D602 a Dph M385/D343 jakym spůsobem zaúčtovat spravně na přelomu roku.Předem děkuji za odpověď.
V tomto ohledu vám bohužel fundovaně poradit nemůžeme. Nejlepší bude obrátit se s tímto dotazem na vaši účetní.
dobrý den.Mám dotaz vydaná faktura je datum 2.1.2018 DUZP 31.12.2017 čiselná řada patři do roku 2017 jak spravné ji zaúčtovat?Předem dekuji za odpověď.
Dobrý den, vše záleží na vašem rozhodnutí a interních předpisech (zákon přímo neurčuje dle čeho máte číslovat vaše faktury. Nasnadě jsou tedy dvě možnosti - buď faktuře přiřadíte ještě číslo z minulého roku, tedy 2017XXXX, které bude poslední v řadě, nebo na to pohlížet nebudete a fakturu vystavíte s datem vystavení a ve formátu 2018XXXX.
Dobrý den, a co když je situace ještě jiná: - zálohová faktura byla vystavená ještě v r. 2016 (v číselné řade 2016) - uhrazena byla v r. 2017 - k definitivnímu dodání služby došlo ještě v roce 2016 - musí potom být ostrá účtovací faktura vystavená v roce 2016 nebo je v pořádku až v roce 2017?
Záleží na tom, zda vedete podvojné účetnictví, nebo daňovou evidenci, v případě daňové evidence je rozhodným datem čas přijetí platby. V případě podvojného účetnictví je rozhodným datem datum zdanitelného plnění (což je vlastně datum dodání) které jak říkáte bude v roce 2016, tedy příjem a faktura budou spadat do roku 2016.

Přidat komentář