Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Vše, co musíte vědět o dohodě o pracovní činnosti

Vše, co musíte vědět o dohodě o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti často uzavírají lidé, kteří sice chtějí pracovat soustavně, ale není pro ně výhodně uzavřít klasickou pracovní smlouvu. Co všechno DPČ obnáší a jaké povinnosti z ní vyplývají? Zjistěte to v našem přehledném článku.

Co je dohoda o pracovní činnosti?

DPČ představuje specifický smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nejčastěji jde o přivýdělek ke studiu, k důchodu nebo k zaměstnání. Může být sjednán na dobu určitou i neurčitou.

Změny od roku 2024

Letos v rámci dohod o pracovní činnosti vešlo v platnost několik změn. Ošetřují zejména vzniklý nárok na dovolenou a na příplatky za práci v noci, ve ztíženém prostředí, za víkendy a během svátků.

Další věcí, která od roku 2024 přibližuje DPČ klasickému pracovnímu poměru, je to, že odměna za práci nesmí být nižší než minimální mzda (v přepočtu na hodiny). 

Už od 1. října 2023 může pracovník s DPČ písemně požádat zaměstnavatele o převedení na klasický pracovní poměr. Musí pro to mít u něj odpracováno 12 měsíců po dobu nejméně 180 dní. Zaměstnavatel má povinnost mu písemně odpovědět včetně odůvodnění svého rozhodnutí.

Jaké jsou kritéria pro DPČ?

Česká legislativa stanovuje limit maximálně 20 hodin za týden na jednu dohodu o pracovní činnosti. To představuje polovinu klasického plného úvazku na HPP.

S jedním zaměstnavatelem je možné uzavřít více než jednu DPČ. Zároveň lze současně pracovat na další dohodu/y o pracovní činnosti i u jiných zaměstnavatelů. V rámci každé dohody je však potřeba dodržet podmínky ohledně odpracované doby a povinných odvodů.

Jaké jsou u dohody o pracovní činnosti odvody?

Sociální a zdravotní pojištění se u DPČ platí pouze v případě, že odměna za vykonanou práci přesáhne zákonem stanovenou částku 4000 korun za měsíc. To se týká součtu výdělků ze všech DPČ, které má daný člověk uzavřené.

Zálohy na každé pojištění se však řídí odlišnými pravidly.

  • Odvod na zdravotní pojištění se vypočítává ze sumy, kterou brigádník skutečně vydělá.
  • Naproti tomu sociální pojištění se odvíjí od částky uvedené v dohodě o pracovní činnosti, bez ohledu na to, zda ji pracovník reálně získal. 

Mohlo by vás zajímat: Vše, co musíte vědět o dohodě o provedení práce.

Zdanění DPČ

Specifická pravidla existují i pro zdanění. Podobně jako u DPP i u DPČ záleží na tom, zda má brigádník u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení).

  • Pokud je prohlášení podepsáno, pracovníkovi bude stržena 15% zálohová daň a uplatní se příslušné daňové slevy.
  • Bez podepsaného prohlášení je potřeba uhradit srážková daň, která činí také 15 %. Tu si však může posléze zahrnout do daňového přiznání, stačí si od zaměstnavatele vyžádat potvrzení o příjmech za předchozí rok.

Nárok na dovolenou

Zaměstnanci na DPČ mají od roku 2024 nárok na dovolenou. Stačí odpracovat alespoň 80 hodin a  současně nepřetržitě minimálně 4 týdny (28 kalendářních dní). Výše dovolené je 2 dny za každý odpracovaný měsíc. Pracovník si svou dovolenou může vybrat v průběhu roku, v opačném případě mu ji zaměstnavatel musí proplatit na závěr roku.

Svátky, víkendy, práce v noci nebo ve ztíženém prostředí

Nově mají zaměstnanci na DPČ právo na náhradu mzdy za svátky a to ve výši 100 % průměrného výdělku.

Výše příplatků za práci v noci, ve ztíženém prostředí a za víkendy je od roku 2024 stejná jako u hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru.

Srovnání DPČ a DPP

Přestože mají obě dohody podobné označení, jde o dvě různé věci. Jaké jsou mezi nimi zásadní rozdíly?

  • V rámci DPP je možné ročně odpracovat nejvíce 300 odpracovaných hodin narozdíl od DPČ, kde je limit 20 hodin týdně
  • Navíc jsou nastaveny jiné podmínky pro povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění a také rozdílná pravidla pro zdanění.
  • U DPP hraje rozhodnou roli částka 10 000 korun. Na základě toho, zda měsíční odměna této výše nedosahuje, či ji naopak přesahuje, se stanoví, jestli má zaměstnavatel povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění a také zda má zaměstnanec právo uplatňovat slevy na dani. Závisí i na tom, jestli pracovník u daného zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. 

Po formální stránce musí DPČ obsahovat totožné náležitosti jako DPP. Je tedy nutné uvést identifikaci zaměstnavatele a zaměstnance, popis sjednané práce, rozsah pracovní doby, výši odměny a dobu, na níž se dohoda uzavírá. Zrušení probíhá prostřednictvím písemné dohody o ukončení, výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou, dohodou o ukončení nebo okamžitou výpovědí.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář