Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Vše, co musíte vědět o dohodě o provedení práce

Vše, co musíte vědět o dohodě o provedení práce

Dohoda o provedení práce je alternativa pracovní smlouvy často sjednávaná u různých brigád a přivýdělků. Jaká práva a povinnosti vznikají jejím podpisem z pohledu pojištění a daní? Všechny informace najdete v našem článku –⁠ jednoduše a srozumitelně.

Co je dohoda o provedení práce?

DPP je typ pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, který se uzavírá většinou v rámci příležitostné práce. Podmínky, náležitosti smlouvy a povinnosti obou stran definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Změny od roku 2024

Letos v rámci dohod o provedení práce vešlo v platnost několik změn. Ošetřují nový nárok na dovolenou a na příplatky za práci v noci, ve ztíženém prostředí, za víkendy a během svátků.

Od roku 2024 také nesmí být odměna za práci na DPP nižší než minimální mzda (v přepočtu na hodiny). 

Zároveň vzniká možnost požádat zaměstnavatele o přechod na pracovní poměr v případě práce na DPP déle než 6 měsíců. Pokud odůvodněně neodpoví nebo nenabídne pracovní smlouvu v 15denní lhůtě, inspektorát práce jej může pokutovat.

Výpověď a řetězení práce

Jestliže budete v roce 2024 pracovat na DPP déle než 3 měsíce, máte právo na stejnou ochranu před výpovědí jako v klasickém pracovním poměru. Stejné platí pro tzv. „řetězení dohod“, kdy máte s jedním zaměstnavatelem několik navazujících DPP nebo DPČ.

Jaké jsou podmínky DPP?

Zákoník práce v § 75 stanovuje limit jedné dohody na 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok. Je možné mít podepsaných více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů, nicméně každá by měla být sjednaná na jiný druh činnosti.

Jaké jsou u dohody o provedení práce odvody?

Jako hranice pro případné dpp odvody záloh na povinné pojištění byla stanovená částka 10 000 Kč za kalendářní měsíc. 

  • Pokud se pracovník se svým výdělkem dostane pod tento měsíční limit a pojištění za něj neplatí ani stát, ani jiný zaměstnavatel, je brán jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Tím pádem mu vzniká povinnost hradit zálohy na odvody z dohody na zdravotní pojištění z vlastní kapsy. 
  • Odvody z práce na dohodu se přesouvají na zaměstnavatele v případě, kdy hrubý výdělek zaměstnance přesáhne 10 000 Kč za měsíc.

Od 1. července 2024 vejde v platnost další úprava. Nově se pro vznik účasti na sociálním pojištění bude přihlížet ke dvěma hranicím v závislosti na průměrné mzdě (43 967 Kč pro rok 2024).

  • DPP pouze u jednoho zaměstnavatele – limit ve výši 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024)
  • Více DPP souběžně – limit ve výši 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024)

Při překročení některé z hranic zaměstnavateli vzniká povinnost uhradit pojistné. Ze mzdy strhne pojistné za pracovníka, a navíc odvede i svou část pojistného ve výši 24,8 %. Odvod za zaměstnance se v roce 2024 zvýší na 7,1 % (ze mzdy se bude opět odvádět i nemocenské pojištění).

Mohlo by vás zajímat: Vše, co musíte vědět o dohodě o pracovní činnosti.

Zdanění DPP

I v rámci zdanění dohody o provedení práce zákon stanovuje hranici 10 000 Kč měsíčně. Dalším rozhodujícím faktorem je to, zda pracovník u daného zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Podle těchto kritérií je pak potřeba odvést daň zálohovou nebo srážkovou.

  • DPP do 10 000 Kč a podepsané prohlášení znamená, že bude z výdělku stržena zálohová daň a má nárok na uplatnění slev na dani. Jestliže prohlášení k dani podepsané není, pracovník odvede srážkovou daň bez slev.
  • U DPP nad 10 000 Kč se vždy platí zálohová daň. V případě podepsaného prohlášení k dani také vzniká právo na uplatnění daňových slev.

Příplatky za práci o víkendu, během státních svátků, v noci a ve ztíženém prostředí

V roce 2024 se práce na dohodu víc blíží klasickému zaměstnaneckému poměru. Dohodáři mají nově nárok na příplatky za práci o víkendech, o svátcích a v noci, včetně náhradního volna.

Nárok na dovolenou

Nově také vzniká nárok na dovolenou, po čtyřech týdnech a zároveň po odpracování alespoň 80 hodin u jednoho zaměstnavatele. Za odpracování každých 20 hodin má pracovník právo na cca 1,5 hodiny dovolené.

Jaké má DPP výhody pro studenty?

Oproti ostatním daňovým poplatníkům si student mohl za rok 2023 odečíst ještě dalších 4 020 Kč v případě studia po celý rok. Jelikož je ale sleva pro pracující studenty k 1. lednu 2024 zrušena, ve mzdě za leden 2024 už nefigurovala.

Co je tedy lepší, DPP nebo DPČ?

To je potřeba posoudit vždy na základě konkrétní situace. Obě dohody mají své výhody i nevýhody, proto se musíte sami zamyslet, co vám bude více vyhovovat a co je adekvátní pro vaši situaci.

Základní rozdíly mezi dohodami jsou následující:

  • U DPP nemůže odpracovaná doba přesáhnout 300 hodin ročně. DPČ naproti tomu musí splňovat limit 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele. 
  • V rámci DPČ se předpokládá soustavná měsíční práce v průběhu celého roku, zatímco u DPP jde spíše o nepravidelnou, sezónní práci a nárazové brigády.
  • Odlišná je také hranice výdělku pro odvody na sociální a zdravotní pojištění. U DPP ji představuje 10 000 Kč, v rámci DPČ je to částka 4 000 Kč.

Zákonem ukládané podmínky a limity pro daňové odvody a placení zdravotního a sociálního pojištění se mohou každý rok lišit. Proto se před podpisem jakékoli smlouvy ujistěte, že máte aktuální informace.

Kam se hlásí dohoda o provedení práce

Aby bylo možné hlídat limity při souběhu více dohod, bude na správě sociálního zabezpečení zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich. Zaměstnavatelé budou muset pravidelně ohlašovat nástupy a ukončení dohod, dosažené příjmy. Z toho pak bude zaměstnanci a zaměstnavateli vyplývat případná povinnost odvodu pojistného za uplynulý měsíc.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář