Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Vše, co musíte vědět o dohodě o provedení práce

Vše, co musíte vědět o dohodě o provedení práce

Dohoda o provedení práce je alternativa pracovní smlouvy často sjednávaná u různých brigád a přivýdělků. Jaká práva a povinnosti vznikají jejím podpisem z pohledu pojištění a daní? Všechny informace najdete v našem článku –⁠ jednoduše a srozumitelně.

Co je dohoda o provedení práce?

DPP je typ pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, který se uzavírá většinou v rámci příležitostné práce. Podmínky, náležitosti smlouvy a povinnosti obou stran definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Jaké jsou podmínky DPP?

Zákoník práce v § 75 stanovuje limit jedné dohody na 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok. Je možné mít podepsaných více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů, nicméně každá by měla být sjednaná na jiný druh činnosti.

Jaké jsou u dohody o provedení práce odvody?

Jako hranice pro případné dpp odvody záloh na povinné pojištění byla stanovená částka 10 000 Kč za kalendářní měsíc. 

  • Pokud se pracovník se svým výdělkem dostane pod tento měsíční limit a pojištění za něj neplatí ani stát, ani jiný zaměstnavatel, je brán jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Tím pádem mu vzniká povinnost hradit zálohy na odvody z dohody na zdravotní pojištění z vlastní kapsy. 
  • Odvody z práce na dohodu se přesouvají na zaměstnavatele v případě, kdy hrubý výdělek zaměstnance přesáhne 10 000 Kč za měsíc.

Uvedený limit platí pro sociální a zdravotní pojištění u dohod. Zaměstnanec by si toho měl být při určování ceny za práci a podepisování smlouvy vědom, aby nedošlo k pozdějším nedorozuměním a sporům. 

Mohlo by vás zajímat: Vše, co musíte vědět o dohodě o pracovní činnosti.

Zdanění DPP

I v rámci zdanění dohody o provedení práce zákon stanovuje hranici 10 000 Kč měsíčně. Dalším rozhodujícím faktorem je to, zda pracovník u daného zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení). Podle těchto kritérií je pak potřeba odvést daň zálohovou nebo srážkovou.

  • DPP do 10 000 Kč a podepsané prohlášení znamená, že bude z výdělku stržena zálohová daň a má nárok na uplatnění slev na dani. Jestliže prohlášení k dani podepsané není, pracovník odvede srážkovou daň bez slev.
  • U DPP nad 10 000 Kč se vždy platí zálohová daň. V případě podepsaného prohlášení k dani také vzniká právo na uplatnění daňových slev.

Jaké má DPP výhody pro studenty?

Dohoda o provedení práce je v rámci přivýdělku jeden z nejvýhodnějších typů pracovní smlouvy jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele. Brigádník díky ní často dostane víc peněz a jeho nadřízený zase ušetří na odvodech.

Jak to tedy vypadá se studenty a daňovým přiznáním? Při podávání klasicky uplatní maximální výši slevy, na kterou má ročně nárok. Oproti ostatním daňovým poplatníkům si ale student může ročně odečíst ještě dalších 4 020 Kč v případě splnění podmínky studia po celý rok (za rok 2023).

Co je tedy lepší, DPP nebo DPČ?

To je potřeba posoudit vždy na základě konkrétní situace. Obě dohody mají své výhody i nevýhody, proto se musíte sami zamyslet, co vám bude více vyhovovat a co je adekvátní pro vaši situaci.

Základní rozdíly mezi dohodami jsou následující:

  • U DPP nemůže odpracovaná doba přesáhnout 300 hodin ročně. DPČ naproti tomu musí splňovat limit 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele. 
  • V rámci DPČ se předpokládá soustavná měsíční práce v průběhu celého roku, zatímco u DPP jde spíše o nepravidelnou, sezónní práci a nárazové brigády.
  • Odlišná je také hranice výdělku pro odvody na sociální a zdravotní pojištění. U DPP ji představuje 10 000 Kč, v rámci DPČ je to částka 4 000 Kč.

Zákonem ukládané podmínky a limity pro daňové odvody a placení zdravotního a sociálního pojištění se mohou každý rok lišit. Proto se před podpisem jakékoli smlouvy ujistěte, že máte aktuální informace.

Přidat komentář