Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Povinné údaje na internetových stránkách

Možná už jste na internetu objevili články věnující se povinnosti uvádět některé údaje na webových stránkách, kterou ukládají naše zákony. Ve většině z nich však nejsou informace opřeny o odkazy na zákony nebo jen hovoří o povinnosti stránky zřídit pro akciové společnosti, ale zapomínají, že povinné údaje musí mít na stránkách všichni podnikatelé. V tomto článku se podíváme na všechny povinnosti týkající se všech živnostníků a společností s ručením omezeným.

Co se (ne)změnilo od 1.1.2014 pro OSVČ

Posledním dnem minulého roku byl obchodní zákoník zrušen a vznikl nový občanský zákoník, kde najdete paragraf věnující se povinným údajům pod číslem §435 v prvním odstavci

Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

Z výše uvedeného vyplývá, že musí všichni podnikatelé, kteří vlastní internetové stránky uvádět povinné údaje, které musí mít i na fakturách a dalších dokladech.

Co se (ne)změnilo od 1.1.2014 pro s.r.o.

I pro společnost s ručením omezeným byl koncem roku zrušen obchodní zákoník a vznikl Zákon o obchodních korporacích, kde hned na začátku objevíte §7, který obsahuje dva odstavce týkající se společností s ručením omezeným. Nejprve se podívejme na odstavec 3)

(3) Zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení odstavce 2 obdobně.

Odstavec 2) obsahuje:

(2) Akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.

Odstavec 3) udává, že pokud se společnost rozhodne pro internetové stránky, musí se řídit odstavcem 2, který ukládá povinnost uveřejnit povinné údaje na internetových stránkách.

Které údaje musí být na internetových stránkách zveřejněny

  • Jméno podnikatele nebo název firmy
  • Místo výkonu podnikání nebo adresa sídla firmy
  • IČ, u plátců DPH i DIČ
  • Zápis v živnostenckém nebo obchodním rejstříku

Do kdy musím na stránkách údaje zveřejnit

Zákon počítá s přechodným obdobím půl roku, během něhož musí firmy na změny zareagovat. Nejideálnějším místem pro uložení těchto informací na internetových stránkách je stránka s kontakty nebo patička internetové stránky.

Jaké sankce hrozí za nedodržení

Pro neuvedení povinných údajů na internetových stránkách nebo obchodních listinách vám mohou hrozit následující sankce dle zákona č. 200/1990 Sb. §24 odstavce 2:

  • Finanční pokuta od 5 000 Kč do 50 000 Kč
  • Zákaz činnosti na období do 1 roku

Proč výše uvádíme (ne)změnilo?

První informace o povinných údajích, které by měly obsahovat internetové stránky, byly v obchodním zákoníku již v roce 2008. Kde pod paragrafem 13a) odstavcem 1) jste mohli najít následující:

Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

Z výše uvedeného vyplývá, že každý podnikatel, který si nechal vytvořit internetové stránky, na nich musel také uvádět informace povinné pro obchodní listiny. Pokud však webové stránky podnikatel nevlastnil, tato povinnost se ho netýkala.

Odkazy na zákony:

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

1 komentář

Stručná a užitečná informace. Děkuji.

Přidat komentář