Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Pokročilé nastavení časového období v pravidelných fakturách

V opakujících se fakturách potřebujete často uvádět časová období, za které fakturujete vaše služby. Už dříve jsme pro vás připravili jednoduché zkratky, kterými jste si mohli na faktuře uvést aktuální nebo budoucí měsíc.

Občas jsou ale fakturovaná časová období složitější: potřebujeme fakturovat na následujících 6 měsíců, do posledního dne měsíce a podobně. Pro takové případy jsme pro vás doplnili rozšířenou možnost uvést kterékoliv datum v libovolném formátu pomocí zkratky:

#formát data | časové období#

Formát data

Určuje, jak bude vypadat datum, které se ve faktuře zobrazí. Datum se určuje pomocí písmen, které zastupují dny, týdny, měsíce, rok a podobně.

Nejběžnější formáty jsou:
d.m.Y – aktuální datum ve tvaru 01.01.2030
j.n.Y – aktuální datum ve tvaru 1.1.2030
01.m.Y – prvý den v měsíci ve tvaru 01.01.2030
t.m.Y – poslední den v měsíci ve tvaru 31.01.2030

Seznam použitelných znaků

Znak Popis Příklad
d Den v měsíci začínající nulou 01 až 31
j Den v měsíci 1 až 31
t Poslední den v měsíci 28 až 31
W Číslo kalendářního týdne 1 až 53
m Číslo měsíce začínajícího nulou 01 až 12
n Číslo měsíce 1 až 12
Y Rok, 4 místa 2018
y Rok, 2 místa 09, 13

Časové období

určuje, jaké datum se má v zadaném formátu zobrazit. Touto možností určíte, jaké datum se zobrazí vzhledem na čas vystavení faktury, např.: now, +1 month, -3 months, next year, last year atd.

Časové období se váže k momentu vystavení samotné faktury, ne času, kdy takto pravidelnou fakturu připravujeme.

Znak Popis
now aktuální čas v době vystavení faktury
last month / -1 month předchozí měsíc
next month / +1 month následující měsíc
+3 months 3 měsíce od vystavení faktury
-2 months 2 měsíce před vystavením faktury
last year / -1 year předchozí rok
next year / +1 year následující rok

Příklady

#1
Opakující se faktura se vystavuje 1. den v měsíci a fakturujete s ní služby za předchozí měsíc. Jaký text položky můžete použít:

Fakturujeme Vám za období od #01.m.Y|last month# do #t.m.Y|last month#

#01.m.Y|last month# – první den předchozího měsíce
#t.m.Y|last month# – poslední den předchozího měsíce

Pokud byla faktura vystavená 1. června 2030, text položky bude vypadat:
Fakturujeme Vám za období od 01. 05. 2030 do 31. 05. 2030

#2
V pravidelné faktuře potřebujeme vyfakturovat služby za budoucí pololetí. Faktura bude vystavená první den v měsíci (např.: 1. 7. 2030) a má obsahovat období od 1. 7. 2030 do 31. 12. 2030

V textu položky použijeme:
Fakturujeme Vám za období od #1.n.Y|now# do #t.n.Y|+5 months#

#1.n.Y|now# – první den aktuálního měsíce
#t.n.Y|+5 months# – poslední den v měsíci o 5 vyšším

#3
V opakující se faktuře potřebujeme fakturovat za předchozí 3 měsíce a faktura je vystavená první den v měsíci. Položka faktury tedy bude obsahovat:

Fakturujeme Vám za období od #01.m.Y|-3 months# do #t.m.Y|last month#

#01.m.Y|-3 months# – první den měsíce před 3 měsíci
#t.m.Y|last month# – poslední den předchozího měsíce

Jak byla faktura vystavená např.: 1. 7. 2030, text ve faktuře bude vypadat:
Fakturujeme Vám za období od 01. 04. 2030 do 30. 06. 2030

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář