Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Opravný daňový doklad (dobropis): co to je a kdy ho vystavit

Opravný daňový doklad (dobropis): co to je a kdy ho vystavit

Kdysi (do roku 2011) bylo v legislativě psané, že pokud dojde k opravě základu daně a výše daně, plátce DPH, který vystavil původní fakturu za dodané zboží nebo služby, vystaví daňový dobropis. Pak přišla novela zákona, která upravila používání termínu dobropis – ten dnes známe pod názvem Opravný daňový doklad.

Plátce DPH vs. neplátce DPH

V praxi se pojem dobropis používá i nadále při vystavení dokladů, a je to tak v pořádku za podmínky, pokud na dokladu plátce DPH použije i legislativní výraz Opravný daňový doklad.

Pokud jste však neplátce DPH a potřebujete vystavit opravný doklad, můžete jej nazvat i jako „dobropis“, ale doporučujeme neuvádět slovní označení Opravný daňový doklad pocházející ze zákona o DPH, protože byste mohli svého zákazníka uvést v omyl, že jste plátcem DPH.

V jaké situaci vystavit dobropis (opravný daňový doklad)?

K opravě základu daně dochází většinou v případě nějaké změny, která nastane:

 • po dni uskutečněného zdanitelného plnění – tj. po dni, kdy už bylo dodáno zboží či byla poskytnuta služba,
 • nebo po přiznání daně z přijaté úhrady na zdanitelné plnění (přijatá záloha).

Situace při nichž k opravě základu daně dochází, zákon o DPH přímo vymezuje. Nejčastěji se jedná o:

 • úplné nebo částečné zrušení dodávky zboží nebo služby,
 • úplné nebo částečné vrácení dodávky zboží (např. z důvodu reklamace),
 • snížení ceny zboží nebo služby po vzniku daňové povinnosti (např. z důvodu dodatečného přiznání slev nebo bonusů).

Co musí obsahovat?

Na dobropisu o opravě základu daně nebo výši daně nezapomeňte uvést povinné náležitosti:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění – jméno a příjmení (či název firmy), sídlo či místo podnikání (prodávající)
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění – DIČ (prodávající)
 • označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění – jméno a příjmení (či názov firmy), sídlo nebo místo podnikání (kupující)
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje – DIČ (kupující)
 • evidenční číslo původního daňového dokladu – číslo původní faktury
 • evidenční číslo opravného daňového dokladu – číslo dobropisu
 • den uskutečnění zdanitelného plnění – datum, kdy byla provedena oprava základu daně, nebo výška daně
 • důvod opravy

Čili uveďte všechny informace, které obsahovala původní faktura plus další informace jako rozdíl mezi:

 • opraveným a původním základem daně
 • opravenou a původní daní
 • opravenou a původní částkou

Při opravě základu daně je důležité i to, že abyste použili sazbu daně (%), která byla platná v době vzniku daňové povinnosti při zdanitelném obchodě, na který se oprava základu daně vztahuje. To znamená, že pokud jste na původní faktuře – daňovém dokladu – uvedli sazbu daně 21%, i na dobropisu musí být uvedena sazba daně 21%.

Dokdy ho vystavit?

Podle zákona o DPH platí, že jako plátce DPH máte dobropis (opravný daňový doklad) vystavit do 15 dnů ode dne zjištění důvodu k uskutečnění opravy.

Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdanitelného období, v němž vznikla povinnost přiznat daň z původního plnění (faktury – daňového dokladu).

Shrnutí

Opravný daňový doklad nahradil původní daňový dobropis.

Označení „Dobropis“ můžete i nadále používat pokud bude doklad obsahovat poznámku, že se jedná o „Opravný daňový doklad„.

S pomocí dobropisu můžete následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výšku DPH.

Opravný daňový doklad vystavíte do 15 dnů ode dne zjištění skutečnosti, které jsou rozhodující pro uskutečnění opravy.

Na opravném daňovém dokladu uvedete souhrnné rozdíly oproti opravované faktuře, kterou jste původně vystavili a obsahovala chyby.

Několik vzorů jak vystavit Opravný daňový doklad „Dobropis“ si můžete prohlédnout v článku, kde rozebíráme reklamace a dodatečné slevy.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář