Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Dodací list

Dodací list

Vy jste to vyžádali, my jsme to zrealizovali: do online dokumentů jsme přidali další – Dodací list. Kromě cenových nabídek, objednávek, zálohových i ostrých faktur může podnikatel vystavit dokument, kterým u svého odběratele potvrdí převzetí zboží, resp. jiný typ dodávky.

Uživatel má 2 možnosti: buď vytvoří dodací list jako nový – samostatný dokument nebo jej vytvoří z jiného, ​​již vystaveného dokumentu:

  • vytvořit nový dodací list (bez návaznosti na jiné dokumenty) – dodací list vytvoří uživatel v záložce „Dodací listy“. Vybere odběratele a SuperFaktura mu automaticky předvyplní datum vystavení, které je v ideálním případě i datem dodání (pokud je, nebo bude zboží dodáno v tento den), datum dodání je však možné změnit. Nejpodstatnějšími jsou samozřejmě položky, měrné jednotky a počty. Případně ceny (a DPH).
    Nový dodací list
    Nový dodací list
  • vystavit dodací list z cenové nabídky, ze zálohové faktury, z daňového dokladu k přijaté platbě nebo ostré faktury – pokud je v daném stadiu potřebné nebo vhodné dodací list použít či vystavit.
    Dodací list z faktury
    Dodací list z faktury

V dodacím listu se standardně ceny nezobrazují. Podle potřeby je však možné je zapnout (tlačítko vpravo nahoře “Zobrazovat ceny”)

Zobrazování cen
Zobrazování cen

Základní údaje (např. položky, ceny, údaje partnera) zadáte pouze jednou – na začátku – např. v cenové nabídce – a později, jen pár kliknutími, vystavíte všechny další dokumenty, které potřebujete. Z cenové nabídky objednávku, z objednávky např. dodací list, z dodacího listu zálohovou fakturu, ze zálohové daňový doklad k přijaté platbě a z něj definitivní vyúčtovací fakturu.

Dodací listy mají samostatný automatický číselník – toto číslo si však samozřejmě v případě potřeby, můžete změnit podle toho, jak vám to vyhovuje. Případně jej můžete úplně smazat, pokud chcete mít dodací list bez čísla.

Přidat komentář