Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

Jak skončit s podnikáním?

Jak začít podnikat #14

Jak skončit s podnikáním?

Pravděpodobně si nyní říkáte, zda jsme se náhodou nezbláznili, když sérii článků pro začínající podnikatele ukončíme blogpostem o skončení byznysu. No, nikdo to rád nevyslovuje nahlas, ale není třeba si nasazovat růžové brýle a stejně rychle jako se nadšení z nového podnikatelského nápadu nafouklo, tak stejně rychle může splasknout. Není lehké jít vlastní cestou, vlastní byznys přináší i mnohá úskalí, na trhu je množství konkurence a jednoduše se stává, že byznys zkrachuje. Co potom? Víte jak skončit s podnikáním?

Když jste živnostník můžete si svoji živnost úplně zrušit, nebo když si nejste 100% jistí rozhodnutím pověsit podnikání na hřebík, můžete živnost jen přerušit. Co to znamená?

1. Pozastavení živnosti

Přerušit podnikání formou živnostenského listu je možné na libovolně dlouhou dobu a uskutečnit tak můžete osobně na jakémkoliv centrálním registračním místě (živnostenské úřady, Czech POINTy) a to formou změnového listu. Uživatelé datové schránky mohou formulář zaslat jednoduše elektronicky. Centrální registrační místo bude posléze informovat všechny příslušné úřady (je nutné je zaškrtnou v dotazníku), díky čemuž vám odpadá nutnost informovat o této skutečnosti SSZ, zdravotní pojišťovnu, či finanční úřad.

Obnovení živnostenského listu probíhá stejně – podáním změnového listu na centrálním registračním místě, nebo prostřednictvím datové schránky.

2. Zrušení živnosti

Zrušení probíhá stejným způsobem jako přerušení, tedy odevzdáním změnového listu  a to buď elektronicky, nebo na centrální registrační místo.

Po 4 letech od chvíle, kdy zrušíte své poslední živnostenské oprávnění, budou vaše údaje přeneseny do neveřejné části živnostenského rejstříku.

 

3. Jak se zbavit společnosti?

Možnosti ukončení firmy (např. s.r.o.) jsou různé:

 1. prodej (převod obchodního podílu),
 2. zrušení likvidací,
 3. konkurz společnosti a její vymazání z obchodního rejstříku,
 4. zrušení rozhodnutím soudu (ex offo),
 5. zrušení bez likvidace (sloučení, splynutí, rozdělení),
 6. zrušení účasti společníka soudem,
 7. zrušení uplynutím času, na který byla společnost založená.

My se budeme v našem blogpostu věnovat právě likvidaci, avšak je nutné myslet na to, že zrušení je z právního i účetního hlediska komplikovaný proces a není na škodu zavolat si na pomoc odborníky. Jen průměrná doba likvidace společnosti je 8 měsíců.

LIKVIDACE

Jak probíhá likvidace firem? Při likvidaci „eseróčka“ se držíme těchto procesních kroků:

 1. Přijmout rozhodnutí o likvidaci firmy a ustanovit likvidátora, musí se tak rozhodnout valná hromada za účasti notáře a posléze o tom musí vedení společnosti informovat rejstříkový soud, který oznámení o likvidaci zapíše do obchodního rejstříku
 2. Samotná likvidace – úkony, které je potřebné vykonat ještě před podáním návrhu o vymazaní z OR a získat potvrzení od úřadů
 3. Vymazání firmy z obchodního rejstříku
 • V samotné likvidaci figuruje už jen jediná osoba – stanovený likvidátor. Vybavuje závazky společnosti, přijímá pohledávky, zastupuje firmu před soudy a jinými orgány, uzavírá smlouvy. Nové smlouvy připadají v úvahu jedině když souvisí s ukončením doposud nevybavených obchodů.Likvidátor musí prostřednictvím dvou oznámení zveřejněných v Obchodním věstníku vyzvat věřitele, aby přihlásili své pohledávky a dát jim na toto přihlášení lhůtu minimálně tři měsíce. Poté likvidátor zpracuje zprávu o průběhu likvidace a vyhotoví účetní závěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky.
 • Vymazání z OR nastane až po podaní návrhu, který je potřebné podat na příslušný rejstříkový soud do 30 dní po schválení účetní uzávěrky, zprávy o průběhu likvidace firmy a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku .

 

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář