Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ

V SuperFaktuře můžete vystavit objednávku dodavateli

Objednávka je v obchodní praxi doklad o závazku odběratele si koupit zboží, zároveň je podkladem pro vystavení faktury či případně dokumentů, na jejichž základě je možné vymáhat případný dluh z nezaplacené faktury. Od minulého roku bylo možné v SuperFaktuře de facto vystavit objednávku za klienta, evidovat ji a později z ní vystavit zálohovou či ostrou fakturu.

 Nyní SuperFaktura usnadňuje práci i s objednávkami, které vy jako odběratel zasíláte svým dodavatelům – tedy s objednávkami vydanými. Jak?

 • V části „Náklady – Vydané objednávky“ je možné vystavit objednávky na zboží či služby, které si vy objednáváte u svého dodavatele. Jednoduše, několika kliknutími, přičemž objednávka vypadá podobně jako všechny ostatní doklady v SuperFaktuře. Na rozdíl od objednávky přijaté se nazývá „Vydaná objednávka„.Konkrétní název objednávky si můžete samozřejmě změnit dle potřeby,
 • objednávku lze vytisknout, odeslat a po reakci dodavatele označit jako“vybavenou“ či „zrušenou„,
 • z objednávky, kterou dodavatel akceptoval a zboží či službu dodal, lze několika kliknutími vystavit náklad v části „Náklady„. Objednávka se takto promění na fakturu, kterou Vám zaslal dodavatel – případně můžete přidat pdf faktury jako přílohu a později i úhradu této faktury od vašeho dodavatele,
 • Z objednávky je možné – několika kliknutími – vystavit zálohovou nebo ostrou fakturu pro vašeho odběratele, kterému nakoupené zboží/službu dále prodáváte. Stačí jen doplnit odběratele, počet prodávaných kusů (či jiných měrných jednotek, příp. upravit položky) a samozřejmě nákupní cenu změnit na cenu prodejní.

Příklad:

Martin Šikovný si 1.4.2014 objednal u svého dodavatele ATB s.r.o. 100 ks tabletů v nákupní ceně 1 500 Kč bez DPH za kus. Vystavil tedy objednávku VOBJ 2014001, kterou pro vlastní potřebu nazval “Nákup tabletů od ATB”:

Vzor vystavené vydané objednávky pro dodavatele tabletů

Dodavatel ATB, s.r.o. mu 2.4..2014 dodal objednaný výrobek. Martin tedy:

 1. objednávku označil jako vybavenou
  Objednávku lze označit jako vybavenou nebo zrušenou.
 2. z objednávky vystavil náklad – tj. do evidence nákladů dostal fakturu, kterou mu zaslal dodavatel tabletů ATB s.r.o.
  Vystavenie nákladu z objednávky
 3. 3.4.2014 vystavil zálohovou fakturu své odběratelce Zuzaně Pěkné na 40 ks tabletů v prodejní ceně 4 200 Kč bez DPH za kus – nakoupený výrobek tedy úspěšně prodal. Po úhradě této zálohové faktury a dodání výrobku odběratelce Zuzaně Pěkné vystavil ostrou fakturu.

Takže ještě jednou: SuperFaktura eviduje objednávky přijaté i vydané

 • přijaté objednávky – tj. objednávka, kterou vám zaslali vaši odběratelé (resp. jste jich místo nich v SuperFaktuře vystavili vy). Evidují se v části “Faktury – Přijaté objednávky”. Z nich je možné přímo vystavit zálohovou nebo ostrou fakturu pro daného odběratele.
 • vydané objednávky – tj. objednávka, kterou zašlete vy vašim dodavatelům. Evidují se v části “Náklady – Vydané objednávky”. Z nich je možné vystavit i náklad (resp. došlou fakturu od dodavatele a její úhradu) a stejně jednoduše i zálohovou nebo ostrou fakturu, kterou vystavujete vy svým odběratelům. V SuperFaktuře takto vidíte celou cestu nakoupeného výrobku / služby od vašeho dodavatele přes vás až k vašim odběratelům.
 • Oba typy objednávek jsou dostupné v Standardním a Prémiovém balíčku služeb.

Přihlaste se k odběru novinek z blogu

Odhlásit se můžete kdykoli prostřednictvím odkazu v emailu.

Přidat komentář