Skočit na obsah
🕽 607 044 670 (-) , FAQ
Pojištění faktury

Pojištění faktury

Jestliže máte klienta, u kterého si nejste 100% jistí, že vám fakturu uhradí, nechejte si ji raději pojistit. Tuto možnost máte už i jako menší firma nebo živnostník. Nemusíte být v pozici velké společnosti. Stačí, že s českými nebo slovenskými firmami obchodujete. Službu poskytujeme ve spolupráci s partnery:

Pojištěná faktura = uhrazená faktura?

Pojištěná faktura = uhrazená faktura?

Postaráme se i o případné upomínkování a vymáhání faktur. Ke každému případu se snažíme přistupovat citlivě a individuálně. Dbáme na to, aby vaše obchodní vztahy s odběrateli nebyly narušeny. Avšak závazky se platit musí, a pokud vše zastřešuje silná finanční instituce (jako je INSIA), často pomůže to jen odběrateli oznámit.

Profinancování faktury

Profinancování faktury

Jestliže jste dobrák a poskytli jste vašemu klientovi delší dobu splatnosti - ale peníze byste potřebovali dříve - můžete je dostat už na druhý den po vystavení. Ve spolupráci se službou Cashbot vám je půjčíme až na 30 dní po splatnosti faktury a až do výšky 80 % sumy faktury.

Cashbot je pro vás, pokud ...

Cashbot je pro vás, pokud ...

...vystavujete faktury a musíte platit své závazky i ve chvíli, kdy nemáte příjmy. Pokud jste například malá nebo střední firma, které odběratelé platí v delších lhůtách splatnosti, nebo jste živnostník, který odstává zaplaceno až po měsíci práce. Jste na trhu už aspoň 1 rok a máte českého jednatele.

Dvě mouchy jednou ranou

Dvě mouchy jednou ranou

A jde to i dohromady. Peníze díky profinancování můžete dostat již na druhý den a zároveň si tu stejnou fakturu můžete pojistit. V případě, že vám klient fakturu neuhradí, půjčka se pokryje pojistkou. Vy totiž na to “máte lidi”.

Jaké faktury je možné pojistit a na co se pojištění nevztahuje?
Pojistit je možné:
- běžné, nezajištěné faktury za zboží a služby s odloženou splatností maximálně 90 dnů
- faktury za odběratele v České republice a na Slovensku
- faktury vystavené mezi firmami, tedy odběratel je firma (s IČ)

Pojištění se nevztahuje:
- na faktury mezi propojenými firmami ve skupině
- na faktury vystavené občanům (nepodnikatelům)
- pokud při sjednání pojištění již víte o tom, že váš odběratel je ve špatné finanční situaci
- na dodávky, které jsou zajištěné zástavním právem či jinou formou ručení
- v případě, kdy pojišťovaná faktura je vystavena po delší době než 1 měsíc od dodání zboží či služby
Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?
Cena pojištění závisí na celé řadě parametrů a její výpočet probíhá v reálném čase, s ohledem na aktuální informace o platební morálce a finanční situaci odběratele. Typicky se pojistné pohybuje v rozmezí 1 - 2 % z hodnoty pojišťované faktury. V tom je zahrnuto jak riziko nezaplacení, tak i předcházení škodě, tedy aktivní sledování každé faktury Call Centrem a průběžné upomínání pohledávky, které zahajujeme několik dnů po splatnosti, není-li faktura včas uhrazena.
Jak profinancování v SuperFaktuře funguje?
SuperFaktura vyhodnotí, jestli je možné při vaší faktuře požádat o profinancování faktury a pokud ano, zobrazí vám tlačítko pro kontaktování služby Cashbot. Kontaktují vás a společně si dohodnete další postup. Po dodání všech potřebných dokladů pro Cashbot bude vaše žádost schválena do 24 hodin. Peníze budou odeslány na váš účet do následujícího pracovního dne od schválení žádosti.
Jaké jsou poplatky za službu Cashbot a jak profinancování splatit?
Poplatky se odvíjejí od výšky a délky financování. Standardně je to 1 - 2 % z profinancované sumy. Platíte jen poplatek za financování. Poplatky jako je např. poplatok za vedení účtu neplatíte.

Délka profinancování je o 30 dní delší než je splatnost profinancované faktury. Když vám odběratel zaplatí za danou fakturu, vy splatíte profinancování - jednoduchým bankovním převodem na účet Cashbot.